Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Informácia o vzdaní sa mandátu poslancaVytlačiť
 

Vážení občania,

ku dňu 11.októbra 2017 som sa vzdala mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva a tým aj funkcie zástupcu starostu o čom som písomne informovala p. starostu a kolegov poslancov. V liste uvádzam nasledovné:

po zrelej úvahe som dospela k rozhodnutiu vzdať sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a tým aj funkcie zásupkyne starostu obce.

Nakoľko som sa nevzdala svojej pôvodnej profesie - učiteľky a túto naďalej vykonávam, nedokážem zosúladiť výkon verejnej funkcie s mojím povolaním. Napriek mojej snahe robiť všetku prácu zodpovedne, včas a správne, cítim nedostatok energie na realizovanie všetkých aktivít na ktorých som začala pracovať. Vedela som, že práca s ľuďmi je namáhavá, ale veľkú časť entuziazmu mi odoberajú práve tí, ktorých výsledky práce sú mizivé alebo takmer žiadne. Verím, že pre rozvoj obce a lepší život občanov môžem (a chcem) prispieť aj prácou v komunite a v aktívnych občianskych združeniach.

Verím, že v obci máme veľa schopných a činorodých občanov, ktorým záleží na fungovaní a napredovaní obce. Verím, že obe časti obce si zaslúžia vlastné vedenie, ktoré bude reflektovať na ich špecifické a často odlišné potreby. Spoločným cieľom je predsa príjemné a pohodové miesto na život.”

Ďakujem občanom, susedom, kamarátom, ktorí mi pred troma rokmi dali hlas a umožnili pracovať pre túto obec a jej obyvateľov. Vážim si tých, ktorým príde normálne, že sa starajú o verejné priestranstvá, podporujú prácu občianskych združení, vytvárajú komunity a snažia sa prispieť k rozvoju obce. 

S pozdravom,

Erika Goliašová

 


Pre doplnenie, zákon č. 180/2014 Z..z. o  podmienkach výkonu volebného práva v takýchto prípadoch hovorí nasledovné:

§ 192 Náhradníci 

(1) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3. 

(2) Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.

V tomto prípade novým poslancom, ktorý nastúpi namiesto p.Goliašovej bude prvý náhradník, ktorým je p.Anna Krahulcová http://www.chorvatskygrob.sk/vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obci-2014-v-obci-chorvatsky-grob-oznam/mid/242643/.html a jej mandát vznikne najneskôr 27.10.2017.

 


 

Zverejnené 19.10.2017


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka