Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Informácia o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2017Vytlačiť
 

Až na 4-ty pokus sa zišli poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí, ktoré sa pre ich absenciu nekonalo ani 21.03., 04.04., či 11.04.2017 a jeho najdôležitejším bodom bolo schválenie úveru na dostavbu novej Základnej školy, materskej školy a jedálne na Javorovej Aleji, schválenie nového rozpočtu 2017 a VZN o miestnom poplatku na rozvoj. 

Poslanci napriek vlastným prísľubom z minulosti a vlastnému uzneseniu, ktoré hovorí o potrebe prijatia úveru na dostavbu školy na Javorovej Aleji, tento opäť úver neschválili. Za účelom získania najlepšej ponuky na trhu boli predtým oslovené všetky banky, pričom je už dnes zrejmý nárast výšky úrokov. Ako najvýhodnejšia sa javila ponuka Slovenskej sporiteľne, a.s. ktorá ponechala svoju výhodnú úrokovú sadzbu, tak ako ju navrhla aj v minulosti. Neprešiel ani rozpočet a ani úver v minimálnej výške 700.000 Eur s dobou splatnosti 15 rokov, hoci podľa vyjadrenia hlavného kontrolóra by si mohla obec vziať úver aj vo výške 1.400.000 Eur. Škola na Javorovej Aleji viditeľne rastie, ale pokiaľ nebude úver poslancami schválený, je vysoké riziko že stavba nebude dostavaná, lebo žiaden staviteľ nebude stavať takpovediac na "dlh". Prešla možnosť, aby sa obec uchádzala o eurofondy na rozšírenie kapacít materských škôl, za čo sa starosta poslancom poďakoval.

O faktickom odprezentovaní čísiel kvôli rozpočtu a úveru pánom Florekom, informujeme v samostatnom článku.

Ako pozitívom zasadnutia sa javí schválenie nového poplatku za rozvoj, ktoré prinesie obci dodatočné finančné prostriedky na rozvoj. Pre stavby na bývanie bolo schválených 12 Eur/m2, pre ostatné stavby 25 Eur/m2. Do pripomienkovacieho konania VZN sa zapojila aj spoločnosť MCST, a.s. (ako vlastník pozemkov v obci) ktorá navrhla jeho zmenu. Túto si kompletne osvojila poslankyňa Vydrová a požiadala o jej zapracovanie do textu VZN. Návrh poslanci schválili.

Poslanci na zasadnutí schválili aj prenájom spoločnosti Agilita Vodárenská Spoločnosť, s.r.o. na prenájom časti budovy zdravotného strediska na Školskej ulici do konca roka 2017, či predaj pozemku žiadateľom Cebecauerovým za 1 Euro / m2 (pod rodinným domom v ich vlastníctve) ako aj obstaranie ZaD UP č.2/2017 na základe návrhu p.Matúšovej.

Napriek tomu, že sa starosta opakovane vyjadril, že návrh rokovacieho poriadku je v rozpore so zákonom, tento argument poslanci neprijali a prelomili starostovo veto. Rokovací poriadok už nemôže byť ďalej vetovaný a najneskôr do 10tich dní bude starostom podpísaný. Rovnako bude podpísané v tejto lehote aj nové VZN, ktoré zvýšilo dotácie na školy a predškolské zariadenia, či ostatné schválené uznesenia.

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je síce naplánované až na jún 2017, pravdepodobne bude starostom zvolané v skoršom termíne, aby bol opakovane poslancom predložený úver do dostavbu školy na Javorovej Aleji, či schválenie rozpočtu na rok 2017, aby nebola obec v rozpočtovom provizóriu.


 

Zverejnené 28.4.2017


 

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník: Ing. Marek Kittner
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1598/2 a 1587/784
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zák. NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostl ...viac...

Zverejnené 31.10.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník:Lucia Mikušová a Roman Mikuš
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1587/876 a 1598/12
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 10 dní.


 
Položky 1-4 z 879


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka