Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28. 2. 2017Vytlačiť
 

Zvolané zastupiteľstvo malo na programe viacero tém. Najviac zarezonovali témy o určení a schválení miestneho poplatku za rozvoj a úver na dostavbu školy.

Zasadnutia sa zúčastnili aj niektorí občania, ktorí využili možnosť zapojiť sa do diskusie o preberaných bodoch. V obci sa realizovali dve petície, ktoré predstavili ich signatári:

p. Michnicová: Petícia za dostavbu Základnej a materskej školy Javorová Alej,

p. Selep: Petícia za dostavbu telocvične ZŠ na Školskej ulici v Chor. Grobe.

Napriek rozsiahlej diskusii o výške miestneho poplatku určeného na rozvoj, napriek deklarovanej potrebe získať ďalšie financie na budovanie infraštruktúry v obci, napriek upresneniu akým spôsobom sa vybraný poplatok rozdelí medzi časti obce, napriek upresneniu kde je  ponímaná hranica medzi pôvodnou časťou a Čiernou Vodou nebol opätovne miestny poplatok za rozvoj prijatý. Hlasy za získanie financií do obecného rozpočtu (poslanci: Bilík, Borovský, Goliašová a Tokarčík hlasovali za) nestačili. Starosta obce opätovne predloží toto VZN do ďalšieho zastupiteľstva, od jeho prijatia očakávame príjem aspoň 100 tisíc Eur, ktorý budú platiť noví stavebníci.

Téma prijatia úveru nevyhnutného pre dostavbu školy, ktorá najviac zaujímala prítomných obyvateľov sa niesla v podaní nielen diskusie, ale aj konfrontácií a emotívnych vystúpení na oboch stranách rokovacej sály. Na základe predchádzajúcich vyjadrení poslancov pôvodne navrhovanú výšku úveru 1,40 milióna eur starosta zmenil na 1 milión eur. Znamenalo by to optimalizáciu projektu, etapovitú výstavbu a ďalšie rokovania s dodávateľmi. Výsledkom by však stále musela byť skolaudovateľná škola a škôlka.

Podľa stanoviska hlavného kontrolóra sú obe výšky úveru pre obec prijateľné. Za prijatie úveru vo výške 1 milión eur na dostavbu školy zahlasovali iba traja poslanci (Bilík, Goliašová, Tokarčík) čo nestačilo. Hlasovanie poslancov, ktorí za úver nehlasovali je v rozpore s ich tvrdením o ich záujme stavbu školy dokončiť. Hlasovanie poslancov ihneď vyvolalo v sále emotívne diskusie a zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta prerušil.

Záver: Obec Chorvátsky Grob je obec s najväčšou výstavbou na Slovensku a ako jedna z mála obcí v okolí nemá schválený miestny poplatok za rozvoj (platili by ho noví stavebníci a použil by sa na budovanie infraštruktúry napr. ciest, chodníkov, kanalizácie ale aj školy, škôlky). Obec Chorvátsky Grob stále nemá schválený úver na dostavbu už začatej školy a škôlky na Javorovej Aleji, čím sa komplikuje situácia nielen vedeniu školy, obce ale predovšetkým rodičom detí ako aj dodávateľom stavby, ktorí od výstavby môžu reálne odstúpiť a na základe neprijatia úveru stavbu definitívne zastavia.

Starosta plánuje zvolať pokračovanie zastupiteľstva na 21.3.2017, kde sa o rozpočte, úvere a osude školy na Čiernej Vode definitívne rozhodne.

stavba školy stav 02032017


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Verejná vyhláška

účastník konania: Choi Hyunjin
trvale bytom : Malé Vinice 31, 900 25 Chorvátsky Grob
viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákon ...viac...

Zverejnené 28.8.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty
Lokalita: Brezová
Parcelné číslo: 1591/738, 1591/768
Dátum vyvesenia: 13.09.2017
Dátum zvesenia:   ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 
Položky 1-4 z 846


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka