Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28. 2. 2017Vytlačiť
 

Zvolané zastupiteľstvo malo na programe viacero tém. Najviac zarezonovali témy o určení a schválení miestneho poplatku za rozvoj a úver na dostavbu školy.

Zasadnutia sa zúčastnili aj niektorí občania, ktorí využili možnosť zapojiť sa do diskusie o preberaných bodoch. V obci sa realizovali dve petície, ktoré predstavili ich signatári:

p. Michnicová: Petícia za dostavbu Základnej a materskej školy Javorová Alej,

p. Selep: Petícia za dostavbu telocvične ZŠ na Školskej ulici v Chor. Grobe.

Napriek rozsiahlej diskusii o výške miestneho poplatku určeného na rozvoj, napriek deklarovanej potrebe získať ďalšie financie na budovanie infraštruktúry v obci, napriek upresneniu akým spôsobom sa vybraný poplatok rozdelí medzi časti obce, napriek upresneniu kde je  ponímaná hranica medzi pôvodnou časťou a Čiernou Vodou nebol opätovne miestny poplatok za rozvoj prijatý. Hlasy za získanie financií do obecného rozpočtu (poslanci: Bilík, Borovský, Goliašová a Tokarčík hlasovali za) nestačili. Starosta obce opätovne predloží toto VZN do ďalšieho zastupiteľstva, od jeho prijatia očakávame príjem aspoň 100 tisíc Eur, ktorý budú platiť noví stavebníci.

Téma prijatia úveru nevyhnutného pre dostavbu školy, ktorá najviac zaujímala prítomných obyvateľov sa niesla v podaní nielen diskusie, ale aj konfrontácií a emotívnych vystúpení na oboch stranách rokovacej sály. Na základe predchádzajúcich vyjadrení poslancov pôvodne navrhovanú výšku úveru 1,40 milióna eur starosta zmenil na 1 milión eur. Znamenalo by to optimalizáciu projektu, etapovitú výstavbu a ďalšie rokovania s dodávateľmi. Výsledkom by však stále musela byť skolaudovateľná škola a škôlka.

Podľa stanoviska hlavného kontrolóra sú obe výšky úveru pre obec prijateľné. Za prijatie úveru vo výške 1 milión eur na dostavbu školy zahlasovali iba traja poslanci (Bilík, Goliašová, Tokarčík) čo nestačilo. Hlasovanie poslancov, ktorí za úver nehlasovali je v rozpore s ich tvrdením o ich záujme stavbu školy dokončiť. Hlasovanie poslancov ihneď vyvolalo v sále emotívne diskusie a zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta prerušil.

Záver: Obec Chorvátsky Grob je obec s najväčšou výstavbou na Slovensku a ako jedna z mála obcí v okolí nemá schválený miestny poplatok za rozvoj (platili by ho noví stavebníci a použil by sa na budovanie infraštruktúry napr. ciest, chodníkov, kanalizácie ale aj školy, škôlky). Obec Chorvátsky Grob stále nemá schválený úver na dostavbu už začatej školy a škôlky na Javorovej Aleji, čím sa komplikuje situácia nielen vedeniu školy, obce ale predovšetkým rodičom detí ako aj dodávateľom stavby, ktorí od výstavby môžu reálne odstúpiť a na základe neprijatia úveru stavbu definitívne zastavia.

Starosta plánuje zvolať pokračovanie zastupiteľstva na 21.3.2017, kde sa o rozpočte, úvere a osude školy na Čiernej Vode definitívne rozhodne.

stavba školy stav 02032017


 

Zverejnené 3.3.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka