Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Aktuality

Aj vy môžete navrhnúť zmeny v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy

image-from-rawpixel-id-527052-jpeg.jpg

Na základe listu od spoločnosti Slovak Lines (viď príloha) žiadame obyvateľov, aby do 22.08.2019 zas ...viac...

Zverejnené 17.7.2019


 

Máte záujem o zmenu územného plánu? Zašlite žiadosť do 31.12.2019

image-from-rawpixel-id-725594-jpeg.jpg

Obec Chorvátsky Grob, na základe uznesenia č. 77/2019 zo dňa 18.06.2019, vyzýva všetkých občanov, kt ...viac...

Zverejnené 17.7.2019


 

Najbližšia schôdza obecného zastupiteľstva sa uskutoční 01.08.2019

obecne_zastupitelstvo.png

Predbežne informujeme verejnosť, že najbližšia schôdza obecného zastupiteľstva sa uskutoční 01.08.20 ...viac...

Zverejnené 15.7.2019


 

Vedenie obce riešilo preplnené kontajnery na sklený odpad so zástupcami AVE a Natur-Pack.

image-from-rawpixel-id-469845-jpeg.jpg

Na základe podnetov od občanov sa vedenie obce stretlo s pracovníkmi spoločnosti AVE a Natur-pack, a ...viac...

Zverejnené 12.7.2019


 

Dobrá škola sa nezaobíde bez kvalitných ľudí. Pomôžte ich nájsť

classroom.jpg

Základná škola s materskou školu v Chorvátskom Grobe sa snaží počas leta doplniť svoje kádre. Na elo ...viac...

Zverejnené 12.7.2019


 

Otváracie hodiny pošty počas prázdnin 2019

Oznamenie_posta_20190701_0001.png

Pošta Chorvátsky Grob bude počas prázdnin, od 02.07.2019 do 31.08.2019 poskytovať služby nasledovne: ...viac...

Zverejnené 1.7.2019


 

Zapojte sa do otvorenej konzultácie, ktorú vyhlásila Európska komisia

dotaznik_eu.png

Ide o hodnotenie podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých prostredníctvom iniciatívy na podporu zam ...viac...

Zverejnené 30.6.2019


 

Aj Vašu domácnosť môže navštíviť opytovateľ zo Štatistického úradu SR

chart-data-desk-590022 (1).jpg

Počas Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré bude prebiehať od 01.07.2019 do 31.12.2019 vo vše ...viac...

Zverejnené 17.6.2019


 

Nevyviezli Vám smeti, alebo pri vývoze poškodili nádobu? Písomne to reklamujte

zberna_nadoba.jpeg

Na základe oznámenia od spoločnosti AVE vás informujeme, že všetky reklamácie ohľadne poškodených ná ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Okresný úrad Senec potvrdil odporúčanie starostky obyvateľom PH II neuzatvoriť nové zmluvy s AVS

image-from-rawpixel-id-425245-jpeg.jpg

Odporúčanie starostky pre obyvateľov PH II - neuzatvoriť zmluvy s AVS, s.r.o., potvrdil listom Okres ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Výzva na predkladanie projektov a zadaní v rámci schémy: Participatívny rozpočet 2019

image-from-rawpixel-id-431044-jpeg.jpg

Fyzické osoby - nepodnikatelia, právnické osoby aj podnikatelia môžu predkladať návrhy na verejnopro ...viac...

Zverejnené 31.5.2019
Aktualizované: 6.6.2019


 

Máte nápad na verejnoprospešný projekt? Požiadajte obec o dotáciu

image-from-rawpixel-id-478623-jpeg.jpg

Obec finančne podporí verejnoprospešné projekty a vyzýva záujemcov (právnické osoby a podnikateľov), ...viac...

Zverejnené 31.5.2019


 

Nedoplatky na daniach a poplatkoch sme začali urgovať

bank-notes-cash-coins-158776.jpg

V súvislosti s rozposlaním úradných zásielok s rozhodnutím o vyrubenej dani z nehnuteľností a dani z ...viac...

Zverejnené 10.5.2019


 

Obec pripravuje zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre obyvateľov

ballpen-blur-close-up-461077.jpg

Zverejňujeme otvorený list obyvateľom obce Chorvátsky Grob Vážení obyvatelia,
 
obyvate ...viac...

Zverejnené 8.5.2019


 

Obec vyzvala firmu Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., na odovzdanie vodárenskej infraštruktúry

clean-clear-cold-416528.jpg

Obec Chorvátsky Grob vyzvala listom firmu Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., na vydanie bývalého ...viac...

Zverejnené 6.5.2019


 

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Ing. Peter Khandl, Fraňa Kráľa 19, 927 05 Šaľa
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/449 ...viac...

Zverejnené 18.7.2019


 

Výzva na podávanie žiadostí o zmenu územného plánu

Obec Chorvátsky Grob, na základe uznesenia č. 77/2019 zo dňa 18.06.2019, vyzýva všetkých občanov, kt ...viac...

Zverejnené 18.7.2019


 

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ USKUTOČNENIA VODNÝCH STAVIEB

Zverejnenie rozhodnutia Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek Štátn ...viac...

Zverejnené 8.7.2019


 

OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA

Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob, PEZINSKÁ
viac...

Zverejnené 3.7.2019


 

Informácia pre verejnosť na základe Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

Informácia pre verejnosť Obce Chorvátsky Grob vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm ...viac...

Zverejnené 26.4.2019


 

 


English version
Úvodná stránka