Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Miestny poplatok za komunálny odpad pre rok 2017 bude obec vyberať od 15.02. do 15.03. Vytlačiť
 

Vážení občania,                                       

poplatok za komunálny odpad pre rok 2017 bude obec vyberať od 15. 02. do 15. 03. 2017 v pokladni obecného úradu v úradných hodinách.

Výška poplatkov je nezmenená. Úhradu je možné vykonať v hotovosti alebo platobnou kartou.

Do 31. 03. sú platné nálepky vydané v roku 2016. Po tomto dátume bude vyvezená nádoba iba s platnou nálepkou pre rok 2017.

Nárok na zníženie poplatku o 50 % má  poplatník, ktorý je

- fyzická osoba staršia ako 62 rokov, ktorá je oprávnená užívať RD, byt, nebytový priestor,

- fyzická osoba v hmotnej núdzi,

- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

- fyzická osoba, ktorej je poskytovaná opatrovateľská služba, 

Poplatník je povinný uplatniť si nárok na zníženie do 15.03. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak v tejto lehote nepredloží príslušné doklady na zníženie vyrubeného poplatku nárok mu zaniká. S výnimkou prípadov, keď vznikne poplatková povinnosť od 15.3. – 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia

Viac informácií o zberných miestach, vývoze triedeného a separovaného odpadu  a harmonogram vývozu pre rok 2017 nájdete na: http://obcan-podnikatel.chorvatskygrob.sk//odpadove-hospodarstvo.html

 

2.1.2017

 

 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Verejná vyhláška

účastník konania: Choi Hyunjin
trvale bytom : Malé Vinice 31, 900 25 Chorvátsky Grob
viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákon ...viac...

Zverejnené 28.8.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty
Lokalita: Brezová
Parcelné číslo: 1591/738, 1591/768
Dátum vyvesenia: 13.09.2017
Dátum zvesenia:   ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 
Položky 1-4 z 846


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka