Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Miestny spolok SČK Chorvátsky Grob informujeVytlačiť
 

MS SČK Chorvátsky Grob pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi usporiadal pre svojich členov posedenie spojené s kurzom prvej pomoci.

Hlavným cieľom bolo prejaviť úctu našim mnohonásobným a dlhoročným darcom krvi. Práve oni si našli čas a miesto vo svojom srdci pre tých, ktorí trpia a darovali im kvapôčky svojej krvi.

Pri tejto príležitosti bolo vyjadrené  poďakovanie  bezpríspevkovým darcom krvi:

Ondrej Azor, Alena Belanovičová, Ján Butko, Martina Cisíková, Soňa Černayová, Adriana Dudášová, Stanislava Ferancová, Lucia Ježeková Havlíková, Anna Kubešová, Darina Javorková, Zdenka Kocáková, Lenka Laurová, Ján Miler, Andrea Mrvová, Martina Múčková, Zuzana Nogová, Tomáš Noga, Anna Simandelová, Jana Suchá, Zuzana Šuleková, Marcela Turiničová, Anna Valentová, Jana Váňová, František Veselský, Dagmar Zemešová.

Ocenení bezpríspevkoví darcovia krvi boli:

  • pán Ján Butko získala diamantovú plaketu MUDr. Jánského za 80 bezpríspevkových odberov
  • slečna Zdenka Kocáková získala striebornú plaketu MUDr. Jánského za 20 bezpríspevkových odberov
  • pani Martina Múčková získala bronzovú plaketu MUDr. Jánského za 10 bezpríspevkových odberov

Menovaným plakety udelil ÚzS SČK.

Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili stretnutia a  tým, ktorí pomohli pri príprave a samotnom priebehu stretnutia - špeciálne pánovi Milerovi s manželkou za prípravu veľmi chutného guľáša, pani Tomanovej za sponzorský dar, pani Kučerovej z ÚzS SČK za kurz prvej pomoci.

Soňa Černayová

20170702_181307.jpg

20170702_180506.jpg

20170702_170859.jpg

foto : S.Černayová


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Ing. Alexander Alstock
Lokalita: Južná ulica
Parcela číslo: 2333/28, 2333/55
Dátum vyvesenia:  04.07.2017
Dátum zvesenia:   19.07.2017
viac...

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

1. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlas ...viac...

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 
Položky 1-4 z 820


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka