Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

3/2017účinné
 

schválené: 10.1.2017, účinné: 1.2.2017

11/2015účinné
 

schválené: 17.2.2015, účinné: 1.5.2015

4/2015účinné
 

Úplné znenie
schválené: 20.1.2015, účinné: 5.2.2015

1/2015zrušené
 

Úplné znenie
schválené: 20.1.2015, vyhlásené: 20.1.2015, účinné: 5.2.2015, platné do: 5.2.2015
Položky 21-40 z 66
VZN 1/2012 o príjmaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorým zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob
 Schvalene VZN o prijimani deti do MŠ.pdf (189.1 kB) (189.1 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia rok 2011

VZN 1 2011, ktorým sa dopĺňa VZN Obce Chorvátsky Grob č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chorvátsky Grob.
 VZN_1_2011_final.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

VZN 2 2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob
 VZN_2_2011_final.pdf (42.7 kB) (42.7 kB)

VZN 3 2011 o ochrane ovzdušia.
 VZN_3_2011.pdf (65 kB) (65 kB)

VZN 4 2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
 VZN_4_2011_final.pdf (54.5 kB) (54.5 kB)

VZN 5 2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 VZN_5_2011_final.pdf (40.7 kB) (40.7 kB)

VZN 6 2011 o prijímaní detí na pred primárne vzdelávanie v materskej škol
 VZN_6_2011_final.pdf (43.6 kB) (43.6 kB)

VZN 7 2011 o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území obce Chorvátsky Grob
 VZN_7_deratizacia_final.pdf (38.7 kB) (38.7 kB)

VZN 2 2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť uzemnoplánovacej dokumentácue "Územný plán zóny Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Triblavina
 VZN 2 2010.pdf (727.8 kB) (727.8 kB)

VZN 12/2011 o rozpočtových pravidlách obce
 Platne VZN o rozpoctovych pravidlach obce.pdf (259.1 kB) (259.1 kB)

VZN 13/2011 o poplatkoch za užívanie majetku obce a služieb
 Platne VZN o poplatkoch za uzivanie majetku obce.pdf (206.4 kB) (206.4 kB)

VZN 14/2011 o prevádzkach a otváracích hodinách prevádzok v obci
 Platne VZN o prevadzkach a otvaracich hodinach.pdf (208.2 kB) (208.2 kB)

VZN 10 2011, o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
 Prijaté VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.pdf (243 kB) (243 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia rok 2010

VZN 1 2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
 VZN_012010.pdf (447 kB) (447 kB)

VZN 2 2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť uzemnoplánovacej dokumentácue "Územný plán zóny Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Triblavina"
 VZN_022010.pdf (493 kB) (493 kB)

 Smernica_012010.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

Všeobecne záväzné nariadenia rok 2009

VZN 1 2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
 VZN_012009.pdf (857.3 kB) (857.3 kB)

VZN 2 2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/OZ-2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
 VZN_022009.pdf (488.8 kB) (488.8 kB)

Dodatok 2 2009 k VZN 2/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Dodatok_022009.pdf (862.5 kB) (862.5 kB)

VZN 3 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chorvátsky Grob.
 VZN_3_2009.PDF (112.4 kB) (112.4 kB)

Položky 21-40 z 66


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka