Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Aktuálny stav výstavby školy a škôlky na Čiernej Vode

IMG_6521.png

POZOR! Aktuálne informácie a foto sú zo dňa 26.5.2017.
Na tejto podstránke nájdete aktualizované informácie o stave výstavby školy a škôlky na Čiernej Vode: http://www.chorvatskygrob.sk/vystavb ...viac...


 

OŠK Chorvátsky Grob - nábor mladých futbalistov

nabor OSK.JPG

Dobrý deň všetkým priateľom futbalu, 
dávame do pozornosti pripravovaný nábor futbalistov  ročník narodenia 2005, 2006 
do mužstva Mladších žiakov OŠK Chorvátsky Grob
 ktorú by sm ...viac...


 

Výzva starostu poslancom o výške úveru

Vážení občania, nižšie zverejňujeme emailovú výzvu starostu adresovanú poslancom obecného zastupiteľstva ohľadom stanovenia výšky úveru na dokončenie výstavby školy a škôlky, ako aj prvý mail ihneď po ...viac...


 

Pozvánka MDD 27.5.2017 od 15:00

pozvánka MDD 27. máj 2017

Obec Chorvátsky Grob a OC Monar
Vás pozývajú na oslavu Medzinárodného Dňa Detí
v sobotu 27.5.2017 od 15:00 na parkovisko za obchodným centrom na Rubínovej 1.
 

viac...


 

Zriadenie odborných komisií

Vážení spoluobčania,
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 211/2016 bola zriadená všeobecná odborná komisia ako poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva pre oblasť školstva, kultúry, šp ...viac...


 

IOMO – integrované obslužné miesto občana od 10.5.2017 dostupné občanom priamo na Obecnom úrade

logo IOMO

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.
IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a ...viac...


 

Informácia o zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2017

Až na 4-ty pokus sa zišli poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí, ktoré sa pre ich absenciu nekonalo ani 21.03., 04.04., či 11.04.2017 a jeho najdôležitejším bodom bolo schválenie úveru ...viac...


 

Prezentácia a podklady k rozpočtu

Zverejňujeme prezentáciu p.Floreka, ktorú odprezentoval na utorkovom zastupiteľstve dňa 25.4.2017. Doplnil ju o pár poznámok k jednotlivým slide-om. Prezentácia obsahuje faktický prehľad čísiel a bola ...viac...


 

Turnaj futbalovej prípravky v belgickom Kalmthoute

DSC_0103.JPG

Slovenskoooo,  Slovenskoooo heeja, heeja, heja Slovenskooo...
Týmto pokrikom končil trojdňový turnaj prípravky OŠK Chorvátsky Grob v Belgicku.
Ale poporiadku, 14. apríla sa futbalové muž ...viac...


 

Výzva a upozornenie na orez, výrub drevín a stromov v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok ZSDIS, a.s.

i_3912433.jpg

Západoslovenská distribučná,  a.s. ako poverený správca elekrtrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. §11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov ...viac...


 
Položky 1-10 z 57

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. .../2017, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora schválené dňa 11.10.2016

Zverejnené 4.5.2017 -mt-


 

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Ministrestvo dopravy a výstavby SR sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaĺnice  u p o v e d o m u j e  podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ...viac...

Zverejnené 29.4.2017 -mt-


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava doručil podľa § 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorýc ...viac...

Zverejnené 25.4.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Samuel Schlarmann
Lokalita: PH3
Parcelné číslo: 1656/434
Dátum vyvesenia: 25.4.2017
Dátum zvesenia:   10.5.2017
viac...

Zverejnené 25.4.2017 -mt-


 
Položky 9-12 z 792


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka