Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Obecný úrad Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17

900 25 Chorvátsky Grob

Ústredňa: +421 02 322 230 00

e-mail: podatelna@chorvatskygrob.sk

elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy je E0005588766.

 

Fakturačné údaje:

IČO: 00304760

DIČ: 2020662105

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 6601265001/5600

IBAN: SK73 5600 0000 0066 0126 5001

SWIFT: KOMASK2X

 

 

 

MENO, REFERÁT                                      KONTAKT                  EMAIL
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová + 421 2 322 230 01 starosta@chorvatskygrob.sk
starostka obce    
     
  +421 2 322 230 01 sekretariat@chorvatskygrob.sk
sekretariát starostu    
     
Nikoleta Mikoczy +421 2 322 230 00 podatelna@chorvatskygrob.sk
referát pokladne, podateľne,     
archívu a registratúry    
     
Iveta Tomašková +421 2 322 230 10 iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk
referát pokladne, podateľne,    
archívu a registratúry    
     
Denisa Zemanová +421 2 322 230 11   denisa.zemanova@chorvatskygrob.sk
referát matriky a ohlasovne obyvateľov,    
miestnych daní a poplatkov    
     
JUDr. Denisa Klásková +421 2 322 230 04 pravne@chorvatskygrob.sk
referát organizačno - právnych činností    
     
Mgr. Zuzana Grečová +421 2 322 230 12 zuzana.grecova@chorvatskygrob.sk
referát rozpočtu, učtovníctva, verejného    
obstarávania a štatistiky    
     
Zdenka Kunštárová +421 2 322230 03 zdenka.kunstarova@chorvatskygrob.sk
referát rozpočtu, učtovníctva, verejného    
obstarávania a štatistiky    
     
Slávka Sabolová +421 2 322 230 13 slavka.sabolova@chorvatskygrob.sk
referát rozpočtu, učtovníctva, verejného    
obstarávania a štatistiky    
     
Ing. Mariana Stanková +421 2 322 230 09 mariana.stankova@chorvatskygrob.sk
referát stavebného úradu,    
územného plánu a životného prostredia    
     
Mgr. Michal Varga +421 2 322 230 07 michal.varga@chorvatskygrob.sk
referát stavebného úradu,    
územného plánu a životného prostredia    
     
Ing. Ferdinand Kolčák   ferdinand.kolcak@chorvatskygrob.sk
Projektový manažér    
     
Ing. Vladimír Kutka   vladimir.kutka@chorvatskygrob.sk
Referat organizačných činností    
 
Jaroslav Cisik +421 948 132 141 prevadzka@chorvatskygrob.sk
referát prevádzky a údržby   Poruchy a údržba majetku obce
    (do 18:00 zima, jar /  do 21:00 leto, jeseň)
     
 
Agilita vodárenská spoločnosť +421 917 170 663  
hlasenie porúch +421 918 541 579  

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka