Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Obecný úrad Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17

900 25 Chorvátsky Grob

Ústredňa: +421 02 322 230 00

e-mail: podatelna@chorvatskygrob.sk

elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

 

Fakturačné údaje:

IČO: 00304760

DIČ: 2020662105

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 6601265001/5600

IBAN: SK73 5600 0000 0066 0126 5001

SWIFT: KOMASK2X

 

 

 

MENO, REFERÁT                                               KONTAKT                   EMAIL
Ing. Radovan Benčík +421 02 322 230 01 starosta@chorvatskygrob.sk  
starosta obce    
     
  +421 02 322 230 01 sekretariat@chorvatskygrob.sk
sekretariát starostu    
     
Eva Bachmayerová +421 02 322 230 00 podatelna@chorvatskygrob.sk
informácie, podateľňa, registratúra,    
úradná tabuľa    
     
Anna Kubalová +421 02 322 230 10 anna.kubalova@chorvatskygrob.sk
pokladňa, poplatky, evidencia obyvateľov    
overovanie podpisov, komunálny odpad    
     
Denisa Zemanová +421 02 322 230 11 denisa.zemanova@chorvatskygrob.sk
miestne dane, pokladňa, poplatky,    
matrika, evidencia obyvateľov     
overovanie podpisov, komunálny odpad    
     
JUDr. Rastislav Velček +421 02 322 230 04 rastislav.velcek@chorvatskygrob.sk
oddelenie organizačno - právnych činností    
     
Mária Tomanová +421 02 322 230 06 maria.tomanova@chorvatskygrob.sk
koordinátor opatrovateľskej služby,    
kultúra, šport, denné centrum, archív    
     
Slávka Sabolová +421 02 322 230 13 slavka.sabolova@chorvatskygrob.sk
mzdové oddelenie    
     
Zdenka Kunštárová +421 02 322230 03 zdenka.kunstarova@chorvatskygrob.sk
referát rozpočtu, učtovníctva, štatistiky    
     
Ing. Mariana Stanková +421 02 322 230 09 mariana.stankova@chorvatskygrob.sk
stavebné oddelenie    
     
Ing. Anna Nemčovičová +421 02 322 230 08 anna.nemcovicova@chorvatskygrob.sk
stavebné oddelenie    
     
Ing. Ján Bartek   kontrolor@chorvatskygrob.sk
kontrolór obce      
 
Prevádzka a údržba obce    
Jaroslav Cisik +421 905 808 934 prevadzka@chorvatskygrob.sk
Pavol Kráľovič +421 0948883151  
Poruchy a údržba majetku obce    
(do 18:00 zima, jar /  do 21:00 leto, jeseň)    
 
Agilita vodárenská spoločnosť +421 917 170 663  
hlasenie porúch +421 918 541 579  

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka