Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

 

 

ADRESA FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obecný úrad Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17

900 25 Chorvátsky Grob

Ústredňa: +421 02 322 230 00

E-mail: podatelna@chorvatskygrob.sk

Elektronická podateľňa: www.slovensko.sk

Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného
portálu verejnej správy je E0005588766.

IČO: 00304760

DIČ: 2020662105

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 6601265001/5600

IBAN:SK7356000000006601265001

SWIFT: KOMASK2X

 

 

MENO, REFERÁT                                      KONTAKT                  EMAIL
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová + 421 2 322 230 01 starosta@chorvatskygrob.sk
Starostka obce    
     
Mgr. Gabriela Hrubjáková +421 2 322 230 01 sekretariat@chorvatskygrob.sk
Sekretariát starostu    
     
Ing. Vladimír Kutka +421 2 322 230 06 vladimir.kutka@chorvatskygrob.sk
Prednosta    
     
Ing. Lucia Václaviková +421 2 322 230 12 lucia.vaclavikova@chorvatskygrob.sk
Vedúca ekonomického oddelenia    
     
Jana Váňová +421 2 322 230 03 vanova@chorvatskygrob.sk
Účtovníčka    
     
Mariana Kochrdová +421 2 322 230 16 kochrdova@chorvatskygrob.sk
Referent pre miestne dane a poplatky    
     
Denisa Chobotová +421 2 322 230 00 podatelna@chorvatskygrob.sk
Referát pokladne, podateľne,    denisa.chobotova@chorvatskygrob.sk
archívu a registratúry    
     
Iveta Tomašková +421 2 322 230 10 iveta.tomaskova@chorvatskygrob.sk
Referát pokladne, podateľne,    
archívu a registratúry    
     
Denisa Zemanová +421 2 322 230 11   denisa.zemanova@chorvatskygrob.sk
Vedúca oddelenia vnútornej správy    
     
Viera Lenharčíková +421 2 322 230 15 viera.lenharcikova@chorvatskygrob.sk
Referát odpadového hospodárstva
a správa cintorína
   
     
JUDr. Hana Kardošová +421 2 322 230 04 hana.kardosova@chorvatskygrob.sk
Referát organizačno - právnych činností   pravne@chorvatskygrob.sk
     
Zdenka Kunštárová +421 2 322 230 03 zdenka.kunstarova@chorvatskygrob.sk
Referát rozpočtu, učtovníctva, verejného    
obstarávania a štatistiky    
     
Slávka Sabolová +421 2 322 230 13 slavka.sabolova@chorvatskygrob.sk
Referát rozpočtu, učtovníctva, verejného    
obstarávania a štatistiky    
     
Ing. Mariana Stanková +421 2 322 230 09 mariana.stankova@chorvatskygrob.sk
Vedúca stavebného oddelenia    
územného plánu a životného prostredia    
     
Mgr. Michal Varga +421 2 322 230 07 michal.varga@chorvatskygrob.sk
Referát stavebného úradu,    
územného plánu a životného prostredia    
     
Ing. Eva Antalová +421 2 322 230 08 eva.antalova@chorvatskygrob.sk
Referent stavebného úradu    
     
Mgr. Jana Ulrichová +421 2 322 230 18 ulrichova@chorvatskygrob.sk
referent stavebného úradu    
     
Miriam Hríbiková +421 2 322 230 16 miriam.hribikova@chorvatskygrob.sk
Referent pre školstvo, sociálne veci,    
kultúry a športu    
     
Ing. Štefan Horovský, PhD. +421 2 322 230 14 stefan.horovsky@chorvatskygrob.sk
Referent pre správu a evidenciu majetku    
     
Ing. Jana Sochorová +421 2 322 230 14 jana.sochorova@ chorvatskygrob.sk
Referent majetku 0940 626 517  
     
Ing. Ferdinand Kolčák +421 903 568 929 ferdinand.kolcak@chorvatskygrob.sk
Projektový manažér    
     
Mgr. Dana Kerekešová 0940 626 512 kerekesova@chorvatskygrob.sk
Projektový manažér    
     
 
Jaroslav Cisik +421 948 132 141 prevadzka@chorvatskygrob.sk
Vedúci oddelenia hospodárskej správy   Poruchy a údržba majetku obce
    (do 18:00 zima, jar /  do 21:00 leto, jeseň)
     
Ján Polák   kontrolor@chorvatskygrob.sk
Hlavný kontrolór    
 
Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. +421 2 5441 0504  
Hlasenie porúch - voda, kanál +421 917 170 647  

 


English version
Úvodná stránka