Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf (123.6 kB)

 

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Alexander Alstock

Lokalita: Južná ulica

Parcela číslo: 2333/28, 2333/55

Dátum vyvesenia:  04.07.2017

Dátum zvesenia:   19.07.2017

Súbor na stiahnutie ZSPD_Alstock.pdf ZSPD_Alstock.pdf (293.2 kB)

 

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Daniela Dovalová

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/447

Dátum vyvesenia:  04.07.2017

Dátum zvesenia:    19.04.2017


 

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Zuzana Vígová a Rastislav Víg

Lokalita: Kukučínova

Parcela číslo: 1587/892

Dátum vyvesenia: 30.06.2017

Dátum zvesenia:   17.07.2017


 

Zverejnené 30.6.2017 -mt-


 

Uznesenia č. 248 - 256/2017 zo zasadnutia OcZ zo dňa 20.06.2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 30.6.2017 -mt-


 

Zápisnica zo zasadania OcZ zo dňa 20.06.2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 30.6.2017 -mt-


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvoraVytlačiť
 


 

Zverejnené 30.6.2017 -mt-


 

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/0Z-2001 zo dňa 05.03.2001, o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Chorvátsky Grob, v znení neskorších zmien a doplnkovVytlačiť
 


 

Zverejnené 30.6.2017 -mt-


 

Kúpna zmluvaVytlačiť
 


 

Zverejnené 30.5.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

Stavebník: Igor Kyrinovič a Daniela Kyrinovičová

Lokalita: JU

Parcela číslo:  2333/27, 2333/54

Dátum vyvesenia:  26.06.2017

Dátum zvesenia:    12.07.2017


 

Zverejnené 26.6.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 812


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka