Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf OZNAMENIEo_zacati_konani.pdf (123.6 kB)

 

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

Stavebník:                SINT INVEST s.r.o.

Lokalita:                    PH3

Parcela číslo:           1656/686

Dátum vyvesenia:   7.4.2017

Dátum zvesenia:   24.4.2017


 

Zverejnené 7.4.2017 -mt-


 

D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000-3,638 (13,600-17,238 D1) - oznámenie o zmeneVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob informuje obyvateľov obce o Oznámení o zmene navrhovanej činnosti "rozšírenie na 6-pruh, 1.úsek km 0,000-3,638 (13,600-17,238 D1))", vypracované podľa Prílohy č.8a k zákonu, čím sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vpyvov na životné prostredie. 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/d1-bratislava-senec-rozsirenie-na-6-pruh-1-usek-km-0-000-3-638-13-600-

Do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "o zmene navrhovanej činnosti "rozšírenie na 6-pruh, 1.úsek km 0,000-3,638 (13,600-17,238 D1)", je možno nahliadnúť na sekretariáte ObÚ Chorvátsky Grob počas úradných hodín do 18. apríla 2017.

Podľa § 29 ods. 9 zákona verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona na adresu : Ministerstvo životného prostrediia Slovenskej republiky, odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnúť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.

 

Vyvesené dňa:  04.04.2017


 

Zverejnené 4.4.2017 -mt-
Aktualizované: 20.4.2017


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Samuel Vavrík, v zast. Norbert Knapp

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/553

Dátum vyvesenia: 29.3.2017

Dátum zvesenia: 13.4.2017


 

Zverejnené 29.3.2017


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Bc. Peter Dermek a Ing. Silvia Dermeková, v zast. Darina Mitanová

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/416

Dátum vyvesenia: 29.3.2017

Dátum zvesenia: 13.4.2017


 

Zverejnené 29.3.2017


 

Rozpočet na rok 2017 verzia 21.3.2017Vytlačiť
 

Aktualizovaná verzia rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2017 po pracovnom stretnutí s poslancami zo dňa 20.3.2017.

AKTUALIZÁCIA: Pridaný súbor WEB_skolstvo - zoznam súm vytendrovaných zmlúv k výstavbe ZŠ s MŠ na Čiernej Vode.

Ďaľšie rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 11.apríla 2017 

Najblližšie rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 4.apríla 2017 o 18.00. Termín oznamujeme dostatočne dlho vopred, aby si vedeli poslanci ako aj občania zariadiť kalendár a našli si čas a zúčastnili sa tohoto rokovania.

 

 


 

Zverejnené 21.3.2017
Aktualizované: 7.4.2017 -mt-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2017 Vytlačiť
 


 

Zverejnené 7.4.2017 -mt-


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Šimon Košťál                              

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/444

Dátum vyvesenia: 21.3.2017

Dátum zvesenia: 5.4.2017

 


 

Zverejnené 21.3.2017


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Mgr. Andrea Štefanková

Lokalita: PH3

Parcela číslo: 1656/412

Dátum vyvesenia: 21.3.2017

Dátum zvesenia: 5.4.2017


 

Zverejnené 21.3.2017


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.4.2017 Vytlačiť
 


 

Zverejnené 31.3.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 775


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka