Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Verejná obchodná súťažVytlačiť
 


 

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Oznámenie o výsledku opakovanej dražbyVytlačiť
 


 

Zverejnené 22.12.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník: Jozef Paula

Lokalita: PH3

Parcelné číslo: 1656/527

Dátum vyvesenia: 20.12.2017

Dátum zvesenia:  04.01.2018


 

Zverejnené 20.12.2017 -mt-


 

Správne konanieVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.

č. konania: č. sp. : ŽP-1038-2017-AN-CENTRUM, parc.č. 1656/31 k.ú. Chorvátsky Grob

Dátum začatia konania: 20.11.2017
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
Predmet konania: Výrub dreviny /8x topoľ/ lokalita Centrum, Chorvátsky Grob

 


 

Zverejnené 20.12.2017 -mt-


 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 

Zverejnené 12.12.2017 -mt-
Aktualizované: 13.12.2017 -mt-


 

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu OÚ Senec odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy OU-SC-OSZP/2017/001076-U-1-Ry(016875/2016) - výzva na vyjadrenie k odvolaniuVytlačiť
 


 

Zverejnené 13.12.2017 -mt-


 

Uznesenia č. 281 - 297/2017 zo zasadnutia OcZ zo dňa 05.12.2017Vytlačiť
 


 

Zverejnené 14.12.2017 -mt-


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služiebVytlačiť
 


 

Zverejnené 15.12.2017 -mt-


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičkyVytlačiť
 


 

Zverejnené 15.12.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 900


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka