Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENIE UŽÍVANIA STAVBYVytlačiť
 

Stavebník: Gejza Balogh, Jana Baloghová
Lokalita: 5. element
Parc. č. 1631/191, 1631/192, 1631/401, 1631/402
Dátum vyvesenia: 21.12.2018
Dátum zvesenia: 07.01.2019


 

Zverejnené 21.12.2018


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍMVytlačiť
 

Stavebník: Bc. Zuzana Vinklerová, Ing. Peter Vinkler

Lokalita: 5. element

Parc. č. 1631/105, 1631/106

Dátum vyvesenia: 21.12.2018

Dátum zvesenia: 07.01.2019


 

Zverejnené 21.12.2018


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍMVytlačiť
 

Stavebník: Michal Drobný
Lokalita: 5. element
Parc. č. 1631/123, 1631/124
Dátum vyvesenia: 21.12.2018
Dátum zvesenia: 07.01.2019


 

Zverejnené 21.12.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA PREPOJENIE DIAĽNIČNEJ KRIŽOVATKY TRIBLAVINA S CESTOU III/1059 (50212) CHORVÁTSKY GROB - ČIERNA VODAVytlačiť
 

Za účelom prerokovania návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24. januára 2019 (štvrtok) o 9:00 hodine v zasadačke obecného úradu Chorvátsky Grob.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Obec Chorvátsky Grob, úradné dni: Po 8:00-16:00 a St 7:00-18:00).


 

Zverejnené 20.12.2018


 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Chorvátsky GrobVytlačiť
 

Výsledky vo voľbách do orgánov samosprávy obce Chorvátsky Grob.

 

Volieb sa zúčastnilo 2 505 voličov z celkového počtu 4 497 voličov. Z odovzdaných 2 502 obálok bolo platných 2 444 hlasov pre voľbu poslancov a 2 483 pre voľbu starostu. Volebná účasť dosiahla 55,7 % voličov.

 

Za starostu obce bola zvolená:

     1. Vladimíra Vydrová, JUDr. Mgr., nezávislý kandidát, 725 hlasov,

 

Poradie ostatných kandídátov na starostu:

     2. Mária Tomanová, Bc., nezávislý kandidát, 716 hlasov,

     3. Ferdinand Turinič, Mgr., nezávislý kandidát, 356 hlasov

     4. Dana Michálková, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 349 hlasov

     5. Robert Kaffan, Ing., nezávislý kandidát, 337 hlasov

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 1. Robert Kaffan, Ing., nezávislý kandidát, 1 015 hlasov
 2. Jozef Selep, Ing., PhD., nezávislý kandidát, 907 hlasov
 3. Beata Valocká, PharmDr., nezávislý kandidát, 897 hlasov
 4. Katarína Bálintová, Mgr., nezávislý kandidát, 893 hlasov
 5. Kristína Cedulová, Bc., nezávislý kandidát, 741 hlasov
 6. Ján Granec, Ing., nezávislý kandidát, 733 hlasov
 7. Dana Michálková, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 731 hlasov
 8. Ľubomír Baník, JUDr. Ing., nezávislý kandidát, 675 hlasov
 9. Patricia Fatulová, Ing., nezávislý kandidát, 644 hlasov
 10. Ferdinand Turinič, Mgr., nezávislý kandidát, 625 hlasov
 11. Gábor Bungyi, Ing., nezávislý kandidát, 621 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

 

 1. Marek Maleš, Bc., nezávislý kandidát, 617
 2. Peter Buck, JUDr., nezávislý kandidát, 616
 3. Ľuboš Florek, Ing., nezávislý kandidát, 604
 4. Peter Stanko, MUDr., Kresťanskodemokratické hnutie, 585
 5. Vladimír Cahajla, Ing., nezávislý kandidát, 576
 6. Peter Labaš, Mgr., nezávislý kandidát, 551
 7. Martin Dvorecký, Progresívne Slovensko, 538
 8. Miroslav Kadnár, nezávislý kandidát, 522
 9. Dana Petranová, doc. PhDr., PhD., nezávislý kandidát, 508
 10. Martina Pavlová, PhDr., PhD., Kresťanskodemokratické hnutie, 493
 11. Matej Krčmár, PhDr. Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie, 487
 12. Ivan Volek, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 472
 13. Aleš Guldan, Ing., nezávislý kandidát, 469
 14. Róbert Sladik, nezávislý kandidát, 426
 15. Vladimír Barnáš, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, 412
 16. Adam Tkáč, nezávislý kandidát, 350
 17. František Uhrinec, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 335
 18. Jozef Spinčiak, Ing., SMER - sociálna demokracia, 308
 19. Ľudovít Marsovszky, SPOLU - občianska demokracia, 284
 20. Ľubomír Kolárik, nezávislý kandidát, 124

 

Nižšie je zverejnená zápisnica miestnej volebnej komisie a zápisnice z jednotlivých volebných okrskov.


 

Zverejnené 11.11.2018
Aktualizované: 13.11.2018


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Miroslava Šrámková

Lokalita: Južná ulica

Parcela: 2333/22

Dátum vyvesenia:14.12.2018

Dátum zvesenia:31.12.2018


 

Zverejnené 14.12.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIAVytlačiť
 

Stavebník: Igor Zelina a Lívia Zelinová

Lokalita:Kukučínova

Parc.č. 1587/874, 1598/24

Dátum vyvesenia: 14.12.2018

Dátum zvesenia: 31.12.2018


 

Zverejnené 14.12.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIAVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Zuzana Hozlárová

Lokalita: Kukučínova

Parc.č. 1587/894

Dátum vyvesenia: 14.12.2018

Dátum zvesenia: 31.12.2018


 

Zverejnené 14.12.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIEVytlačiť
 

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík

Lokalita: Kukučínova

Parc.č. 1587/873, 1598/23

Dátum vyvesenia: 14.12.2018

Dátum zvesenia: 31.12.2018


 

Zverejnené 14.12.2018


 
Položky 1-10 z 1067


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka