Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016- 2020 a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" a návrhu strategického dokumentu,sa uskutoční v utorok 27.02.2018 o 10:00,  

na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava, na 1. poschodí  - v zasadacej miestnosti č.1.R.01

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Na základe stanovenia novej lehoty k verejnému prerokovaniu k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 "  a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z v znení neskorších predpisov nový termín na predkladanie stanovísk verejnosti k správe, najneskôr do 02.03.208 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašikova 46, 832 05 Bratislava


 

Zverejnené 20.2.2018 -mt-


 

Oznámenie o podanom odvolaní Vytlačiť
 

Oznámenie o podanom odvolaní na stavbu: PRI ŠÚRE - SÚBOR 40 RODINNÝCH DOMOV

pre stavebníka: immosvr s.r.o., Grösslingova 4, 811 09  Bratislava

na pozemkoch: na novovytvorených pozemkoch register "C" parcela číslo:  1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16

Dátum vyvesenia: 27.2.2018

Dátum zvesenia:   14.3.2018


 

Zverejnené 27.2.2018 -mt-


 

Správne konanieVytlačiť
 


 

Zverejnené 27.2.2018 -mt-


 

Správne konanieVytlačiť
 


 

Zverejnené 27.2.2018 -mt-


 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Stavba :       Športová ulica

Stavebnik:    EKOBUNGALOV s.r.o.

Lokalita:       STRED

Parcelné čísla: register "C" parcela číslo 247/2, 247/7, 249/7, 249/8, 249/9, 249/10, 249/11, 295/2, 2349/1, 2368/2, register "E" parcela číslo 294/2, 4656 k.ú. Chorvátsky Grob

Dátum vyvesenia: 14.02.2018

Dátum zvesenia:   01.03.2018


 

Zverejnené 14.2.2018 -mt-


 

Správne konanieVytlačiť
 


 

Zverejnené 27.2.2018 -mt-


 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Beata Hrdá a Marek Hrdý

Lokalita: PH2

Parcela číslo: 1658/469

Dátum vyvesenia: 08.02.2018

Dátum zvesenia:   22.02.2018


 

Zverejnené 8.2.2018 -mt-


 

Oznam o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, Vytlačiť
 

ktoré sa uskutoční v piatok 02.02.2018 o 9:30, na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Tomášiková 46, Bratislava na prvom poschodí v zasadacej miestnosti č.1.R.01.


 

Zverejnené 12.1.2018 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Anton Romaňák a Alexandra Romaňáková

Lokalita: PH3

Pacela číslo: 1656/462

Dátum vyvesenia:  31.01.2018

Dátum zvesenia:   15.02.2018


 

Zverejnené 31.1.2018 -mt-
Aktualizované: 1.2.2018 -mt-


 
Položky 1-10 z 922


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka