Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stavebník: Marián Janči a Michaela Janči
Lokalita: PH2
Parc. č.: 1658/871
Vyvesené: 19.6.2019
Zvesené: 4.7.2019
viac...

Zverejnené 19.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Stravebník: Ing. Peter Khandl, Fraňa Kráľa 19, 927 05 Šaľa
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/449
Dátum vyvesenia: 18.6.2019
Dátum zvesenia: 3.7.2019
viac...

Zverejnené 18.6.2019


 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov Zmeny a doplnky 06

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na stavebnom oddelení počas úradných dní (pondelok 7:00-12:00 a 13:00-16:00, streda 13:00-18:00)
viac...

Zverejnené 14.6.2019


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Stavebník: Mgr. Katarína Wentz
Lokalita: MA1
Parc. č.: 1578/566
Stavba: Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami
Vyvesené dňa: 05.06.2019
Zvesené dňa: 20.06.2019
...viac...

Zverejnené 5.6.2019


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere predaja pozemku ako zákonom upravenú výnimku - parcela registra E číslo 294/48

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer predať pozemok vo vlastníctve obc ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Informácia pre verejnosť na základe Zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

Informácia pre verejnosť Obce Chorvátsky Grob vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm. p) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.p. a nariadení, podľa § 15a ...viac...

Zverejnené 26.4.2019


 


English version
Úvodná stránka