Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Otvorený list starostu poslancom ohľadom dofinancovania školy a škôlkyVytlačiť
 

Otvorený list starostu poslancom a občanom obce vo veci dofinancovania školy a škôlky

Vážení poslanci, vážení občania,

vprvom rade sa chcem touto cestou ospravedlniť, že sa nemôžem dnešného mimoriadneho zatupiteľstva zúčastniť a to z vážnych rodinných dôvodov.

Som si plne vedomý mimoriadnej situácie, ktorá vznikla a na ktorú som vás s predstihom upozorňoval v dôsledku nedostatku finančných zdrojov na krytie všetkých prevádzkových nákladov obce. Dôvodom je vám už všetkým známa skutočnosť, že okrem úveru nie je schválený ani rozpočet, ktorý by bol v súlade so zákonom. Kapitálové výdaje súvisiace s dokončením základnej školy v Javorovej aleji, boli od začiatku rozpočtované aj bankovým úverom. Nakoľko doteraz zastupiteľstvo neodsúhlasilo žiadny úver, bol som nútený pristúpiť k úhrade zmluvných záväzkov dodávateľovi z finančných prostriedkov disponibilných na bežnom účte obce vrátane rezervného fondu. Vyžiadala si to situácia s kolaudáciou školy, aby nedošlo k sklzu so začiatkom školského roku a aby sme nemuseli vracať dotáciu vo výške 430 tisíc Eur, bez ktorej by sme školu nepostavili. V dôsledku toho je finančná situácia obce krízová a dokážeme vykryť len prevádzku úradu, úhradu energií a nevyhnutných výdajov, pričom sumu 30 000 Eur poukazujeme mesačne na chod škôlky. Aby sa situácia za daného stavu, keď obec nemá poslancami odsúhlasený úver zlepšila, informoval som v mene obce ministerstvo financií ozriadenie nútenej správy. Bolo mi oznámené, že ak nedôjde k schváleniu úveru, ministerstvo túto žiadosť zváži ako krajné riešenie, pričom mi bolo jasne naznačené, že si celú vec vieme vyriešiť úverom sami.

Na margo škôlky len zopakujem moje vyhlásenie, že v poslednom štvrťroku poukážem viac peňazí na krytie nákladov škôlky, maximálne do výšky 40 000 Eur mesačne, ihneď po obdržaní podielových daní. Návrh na riešenie miezd zamestnancov škôlky som zaslal aj p. riaditeľke, v ktorom je možné, aby situáciu s výplatami vyriešila aj okamžite s tým, že po 20. októbri by sa situácia zrovnala, ale podotýkam, že o mesiac sa bude situácia s omeškaním výplat opakovať a to až dovtedy kým poslanci neschvália úver.

Jediným východiskom z tejto situácie je schváliť záverečný účet za 2016, reálny rozpočet a úver, vo výške 500 tisíc Eur, čo pre túto obec nie je problém v budúcnosti splácať. Po predložení investičných faktúr za školu, banka tieto náklady okamžite refunduje a prostriedky poukáže na bežný účet obce. Tým budú problémy s financovaním chodu obce a aj škôlky vyriešené. Teória, ktorú niektorí „experti“ šíria, že banka preplatí faktúry len dodávateľom a nie obci je v tomto prípade scestná, nepravdivá a zbytočne zvyšuje emócie. Znovu zopakujem, že iné riešenie ako úver momentálne neexistuje. Nútenej správe sa nebránim abol by som rád, keby sa vprípade neschválenia úveru poslancami aj takýmto spôsobom vyriešila táto patová situácia.

Scenár nútenej správy je rovnaký ako je vyššie uvedené, s tým rozdielom, že po nástupe ministerstvom povereného správcu, tento prejde rozpočet, príjmy, výdaje a zváži výšku úveru, ktorú zastupiteľstvo bude musieť na jeho návrh schváliť. Všetky finančné problémy budú minulosťou a obec a tým aj škôlka bude môcť normálne fungovať. Nútená správa je časovo náročnejší proces, avšak riešenie a výsledok sú rovnaké aké od začiatku navrhujem - úver.

Po preverení situácie správcom o nepotvrdenom plytvaní prostriedkami obce a neoprávnených nákladov, ktoré sú rôznymi fámami šírené, budú tieto konečne dementované a verím, že prestane cielene vedená antikampaň voči mojej osobe. Som čestný a slušne vychovaný človek a nikdy som nemal v úmysle túto obec poškodiť. Jediným mojím cieľom bolo realizovať veci potrebné pre pokojný život v tejto obci. Napriek tomu musím neustále čeliť rôznym útokom a udaniam, preto všetkých vyzývam, ak máte nejaké informácie alebo dôkazy onelegálnej činnosti mojej osoby ako starostu, aby ste to oznámili orgánom činným vtrestnom konaní. Ak však takéto informácie nemáte, tak vás vyzývam, aby ste upustili od neustáleho ohovárania apoškodzovania mojej osoby, môjho mena a dobrej povesti. V opačnom prípade, budem nútený využiť všetky dostupné právne možnosti na svoju obranu. Táto výzva je určená pre všetkých občanov avšak špeciálne pre pár hejterov zo sociálnych sietí, ktorí šíria okolo seba nenávisť a ktorí manipulujú s dostupnými informáciami a vyvolávajú tak znepokojenie medzi obyvateľmi.

Na záver chcem ešte raz vyzvať všetkých poslancov, aby pre normalizáciu chodu obce schválili úver, vo výške 500 tisíc Eur, čo je vďaka medzičasom získaným dotáciám oveľa nižšia suma ako bola pôvodne plánovaná. Túto výšku úveru ste uviedli vo vami navrhnutom rozpočte. Schválenie úveru spadá výsostne len a len do vašej kompetencie - poslancov. Predídeme tak zbytočným komplikáciam chodu obce a tým aj škôlok, pretože to nie je úver pre mňa - starostu, ale pre občanov tejto obce a na normalizáciu života v tejto obci.

Ešte raz sa vám všetkým ospravedlňujem za svoju neúčasť a verím, že zvíťazí zdravý rozum a konečne skončia tieto zbytočné, nikam nevedúce prekáračky poslancov verzus starosta.

Ďakujem za pochopenie,

Ing. Radovan Benčík
starosta obce Chorvátsky Grob 

V Chorvátskom Grobe, 17. 10. 2017


 

Zverejnené 17.10.2017


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené 10.1.2018 -mt-


 

Rozhodnutie

prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením
stavebník: Národná dialničná spoločnosť, a.s. Bratislava
stavba: "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina"
viac...

Zverejnené 16.1.2018 -mt- Vyprší o 13 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 
Položky 1-4 z 908


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka