Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!Vytlačiť
 

Začínajúcim sa jarným obdobím to  ľudí čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načerpať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé  práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou, najčastejšie spaľovaním rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a odpadu po reze viniča.

Akýkoľvek odpad je potrebné likvidovať  tak, ako hovorí zákon o odpadoch. Mnohé mestá a obce už majú zriadené zberné dvory alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov. Občania môžu odpad zo svojich záhrad a vinohradov umiestniť na vopred určené miesta.

V prípade, že  aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne orezávku stromov, suché  lístie, ktoré sa nedá v žiadnom prípade ináč spracovať, napríklad kompostovaním, spaľovať,  musí  sledovať poveternostné podmienky a nespaľovať pri veternom počasí. Materiál  musí byť uložený  do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a suchých porastov. Občan by si mal  zabezpečiť pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a samozrejme nemal by nechať miesto spaľovania bez dozoru.  Pre prípad rozšírenia  ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je vhodné mať pri sebe mobilný telefón a v prípade potreby volať hasičov. 

Ak nebudú splnené  niektoré z uvedených povinností, môže byť občanovi priestupkovým konaním uložená pokuta  za priestupok až do výšky 331 Eur, prípadne bude postihovaný blokovou pokutou  na mieste. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, v prípade vyššej škody alebo verejného ohrozenia, môže byť uvedená činnosť  kvalifikovaná ako trestný čin. 


 

Zverejnené 8.3.2018


 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka