Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o zrušení pracovného pomeru Hlavnému kontrolóroviVytlačiť
 

Vážení občania,

nakoľko na sociálnych sietiach kolujú rôzne dezinformácie v súvislosti s pozíciou hlavného kontrolóra (ďalej „HK“) v obci, chcem vás informovať o situácii s ukončením jeho pracovného pomeru.

Pán Ferdinand Kolčák, ako HK obce zvolený zastupiteľstvom v roku 2017 mal vykonávať túto funkciu na polovičný úväzok. Povinnosťou starostu, ako štatutára obce bolo s HK uzavrieť pracovnú zmluvu v zmysle zákonníka práce, čím sa HK stal riadnym zamestnancom obce (vo vedúcej funkcii), povinným riadiť sa zákonníkom práce, tak ako každý zamestnanec. Vzhľadom k tomu, že pán Ferdinand Kolčák, ako HK hrubo opakovane porušil povinnosti zamestnanca, načo bol aj písomne upozornený, som ako starosta a štatutár obce s ním ukončil pracovný pomer (v zmysle paragrafu 68 zákonníka práce). Detaily na verejnosti rozvádzať nie je vhodné, pretože pán Kolčák doteraz nedal na moje vyzvanie písomný súhlas na zverejnenie dokumentov.

Napriek rôznym dezinformáciám, šíreným rôznymi právnikmi a mojimi neprajníkmi, vás ubezpečujem, že som konal plne v súlade platného právneho poriadku tohto štátu, čo vyplýva z mojej funkcie ako štatutára a zamestnávateľa zároveň. Nemôžem predsa platiť zamestnanca, ktorý nechodí do práce a míňať tak obecné peniaze a peniaze nás všetkých daňovníkov a navyše mu ešte vyplácať poslancami schválené 30 % odmeny (spolu 1128 Eur mesačne). Funkciu HK som mu nezrušil, nakoľko odvolávanie HK môže urobiť iba obecné zastupiteľstvo, nie starosta, čo plne rešpektujem. Kontrolóra som teda neodvolal, zrušil som mu pracovný pomer. To sú dve rôzne veci. Pán Kolčák naďalej zostáva vo funkcii HK avšak bez možnosti výkonu kontroly, keďže s obcou nemá žiadny pracovný pomer. O pomer prišiel vlastným prístupom a nie z titulu oznámených kontrol, ktoré si len pre úplnosť sám bez súhlasu zastupiteľstva naplánoval. 

Nastala tak situácia, kedy síce má obec HK, ktorý však nemôže nič kontrolovať a na úrad má prístup iba v stránkových dňoch ako bežný občan. O tomto postupe som emailom informoval aj poslancov obce a je teraz len na nich, či p.Kolčáka funkcie HK zbavia a zvolia si nového kontrolóra, alebo budú akceptovať tento právny stav.

Tento postup považujem za plne legitímny a v súlade so zákonom o obecnom zriadení ako aj zákonníkom práce, mojou náplňou práce a aj v rámci efektívneho hospodárenia s majetkom obce. Neoficiálne informácie šíriace sa v sociálnych sieťach a nevyžadaných e-mailoch považujem za účelovú manipuláciu verejnou mienkou, cielené dezinformácie s cieľom zdiskreditovať moju osobu, dokonca aj kandidátov na starostu a poslancov a preto sa od nich plne dištancujem.

 

Radovan Benčík

starosta obce


 

Zverejnené 3.8.2018


 


English version
Úvodná stránka