Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia pre obyvateľov PH2 k novým zmluvám so spoločnosťou AVS.Vytlačiť
 

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. zaslala dňa 12.03.2019 o 17:34 hod. pracovníkovi  obce žiadosť o súčinnosť obce pri podpise Zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd z lokality PH2. Ako je uvedené v žiadosti, súčinnosť má obec prejaviť tým, že odporučí obyvateľom PH2 podpísať nové zmluvy a spomínané odporúčanie obce zverejní cez FB hlásnik Chorvátsky Grob. 

Pracovník, ktorému bola žiadosť AVS adresovaná má síce na starosti zverejňovanie, ale nemá kompetencie, aby rozhodol o vybavení takejto žiadosti, ani nemá kompetenciu, aby za obec odporúčal obyvateľom podpisovať zmluvy. Preto predmetnú žiadosť postúpil vedeniu obce.

Stanovisko obce k predmetnej žiadosti spoločnosti AVS bude zverejnené ihneď po získaní názoru právnych zástupcov, ktorí musia vychádzať zo skutočností, že:
1) v rozhodnutí OÚ Bratislava zo dňa 14.1. 2019 číslo OU-BA-OSZP2-2019/020206-GGL o vyhlásení nútenej správy sú uvedené podmienky pre výkon nútenej správy, podľa ktorých nie je potrebné podpisovať novú zmluvu, pretože nútenú správu bude vykonávať prevádzkovateľ súvisiacej infraštruktúry a to iba do doby, kým spoločnosť Suché Miesto preukáže pominutie dôvodov vyhlásenia nútenej správy, a

2) uznesením č. 1Cob/162/2017-525 z 30.11.2015 zastavil Krajský súd Bratislava konanie o neplatnosť výpovede nájomnej zmluvy medzi obcou Chorvátsky Grob a A-VS, s.r.o. a zrušil neodkladné opatrenie. Z toho vyplýva, že A-VS, s.r.o. už nie je zmluvným prevádzkovateľom súvisiacej infraštruktúry.

Starostka obce odporúča obyvateľom PH2, aby s podpisovaním nových zmlúv počkali do oficiálneho vyjadrenia sa obce, ktoré očakávame v priebehu budúceho týždňa.


 

Zverejnené 14.3.2019


 


English version
Úvodná stránka