Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT ZASADNE 16.01.2019Vytlačiť
 

Vážení občania,


dňa 16.01.2019 o 18:00 bude na OÚ prvé stretnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport.

PROGRAM:

  1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti,
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov,
  3. Schválenie programu komisie, návrhov na doplnenie bodov programu,
  4. Prezentácia kandidátov z radov verejnosti,
  5. Rôzne,
  6. Záver.


Záujemcov o prácu v tejto komisii, poprosím o zaslanie žiadosti o členstvo najneskôr do 11.1.2019, 12:00 hod. na adresu: balintova@chorvatskygrob.sk.

V žiadosti poprosím uviesť stručné informácie o profesionálnom zameraní a základnú predstavu o svojom pôsobení v komisii (ciele, návrhy na fungovanie a odporúčania pre prácu komisie a pod.).

Na prvom zasadaní komisie dňa 16.1.2019 sa záujemcovia o členstvo stretnú s členmi komisie z radov poslancov a budú mať možnosť prezentovať svoje návrhy na fungovanie komisie a odporúčania pre prácu komisie. Všetci prihlásení uchádzači budú do 14.1.2019, 12:00 hod. na prvé stretnutie komisie pozvaní prostredníctvom emailu.

Verejná voľba členov komisie sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 22.1.2019.

Tešíme sa na účasť aktívnych obyvateľov. Prácou v komisii sa môžete podieľať na riadení a smerovaní obce.

S pozdravom

Katarína Bálintová 
predsedkyňa komisie pre školstvo, šport a kultúru


 

Zverejnené 9.1.2019
Aktualizované: 13.1.2019


 


English version
Úvodná stránka