Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za komunálny odpad pre rok 2018Vytlačiť
 

Vážení občania,

miestny poplatok za komunálny odpad pre rok 2018 sa bude vyberať v pokladni obecného úradu v čase úradných hodín od 24. 01. do 28. 03. 2018.

Úhradu je možné vykonať v hotovosti alebo platobnou kartou.

Do 30. 03. 2018 sú platné nálepky vydané v roku 2017. 

Od 05. 04. musí mať každá zberná nádoba na komunálny odpad novú nálepku, inak bude vývoz pre neoznačené nádoby novou nálepkou pre rok 2018 pozastavený.

ZBERNÉ DNI pre komunálny odpad (vývoz 1x, 2x a 4x do mesiaca)

štvrtok - v časti obce Chorvátsky Grob

piatok - v časti obce Čierna Voda

Nárok na zníženie poplatku o 50 % má  poplatník, ktorý je

  • fyzická osoba staršia ako 62 rokov,
  • fyzická osoba v hmotnej núdzi,
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • fyzická osoba, ktorej je poskytovaná opatrovateľská služba, 

Poplatník je povinný uplatniť si nárok na zníženie do 15.03. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak v tejto lehote nepredloží príslušné doklady na zníženie vyrubeného poplatku nárok mu zaniká. S výnimkou prípadov, keď vznikne poplatková povinnosť od 15.3. – 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia

Sadzba poplatkov VZN 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 4 Určenie poplatku

1) V obci Chorvátsky Grob je zavedený množstvový zber a poplatok je určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Sadzba za liter  Objem nádoby v litroch    Frekvencia odvozu Suma v €
0,01603  120    52 100,00
0,01603 120 26 50,00
0,01603 120 12 23,07
0,01603 240 52 200,00
0,01603 240 26 100,00
0,01603 240 12 46,15
0,01603 1100 52 916,66
0,01603 1100 26 458,33
0,01603 1100 12 211,53

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Prehľadný kalendár 2018 - vývoz komunálneho a separovaného oodpadu

Kalendár vývozu AVE 2018


 

Zverejnené 11.1.2018
Aktualizované: 23.1.2018


 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka