Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na mimoriadne rodičovské združenie pri príležitosti zavedenia CLIL metódy vyučovania anglického jazykaVytlačiť
 

V mene ZŠ v Chorvátskom Grobe si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadne rodičovské združenie, ktoré organizujeme pri príležitosti zavedenia CLIL metódy vyučovania anglického jazyka v našich školách v nasledovných termínoch:
19.03.2019 o 17:00 hod. ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob - Čierna Voda
20.03.2019 o 17:00 hod. ZŠ Školská 4, Chorvátsky Grob

Pozvánka platí aj pre rodičov predškolákov, ktorí zvažujú zapísanie dieťaťa na ZŠ od septembra 2019.

 

Čo je to  metóda CLIL?

CLIL je súbor vyučovacích metód a postupov učenia sa cudzieho jazyka. Zahŕňa v sebe množstvo rozdielnych metodických postupov, pri ktorom sa cudzí jazyk integruje do nejazykových predmetov ako sú prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, či hudobná výchova...

Aké sú ciele CLIL?

Cieľom je oboznamovať sa s pojmami daného predmetu v cudzom jazyku, to znamená:

  • prepojiť cudzí jazyk s praktickým životom,
  • dosiahnuť (aj vo vyšších ročníkoch) bežnú komunikačnú úroveň v cudzom jazyku, ktorá je v dnešnej dobe taká nevyhnutná

Cieľom nie je deti zaťažovať, ale hravou a zábavnou formou opakovať určené i neznáme pojmy a to všetko s "native speaker"


Čo to znamená pre Vás rodičov?

- v novom školskom roku otvárame jazykové triedy ( CLIL), počet miest a tried limitovaný
- nikam deti nemusíte voziť, native speaker príde priamo za nimi do školy
- anglický jazyk bude priamo implementovaný do vyučovacieho procesu bez toho aby ukrojili zo školského vzdelávacieho programu
- deti dostanú angličtinu priamo od "native speakera", prirodzene si ju napočúvajú a bude nútené komunikovať v angličtine, stratia zábrany komunikovať v cudzom jazyku
- po skončení školského roka deti dostanú certifikát s aktuálnou úrovňou ich vedomostí v anglickom jazyku

Zhrnutie v skratke:

V budúcom školskom roku Vám ponúkame otvorenie anglicko- slovenských tried, kde v rozsahu 6 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL sa staneme ešte modernejšou školou. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné povinné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebraným učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, telesná výchova, vlastiveda,prírodoveda, výtvarná výchova a hudobná výchova ( podľa ročníka). Viac o metóde sa dozviete na našom stretnutí na ktoré Vás srdečne pozývame.

 

Prosím pozrite si pripojený informačný leták:
 


 

Zverejnené 12.3.2019
Aktualizované: 13.3.2019


 


English version
Úvodná stránka