Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE KOMISIE PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBU, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤVytlačiť
 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostrenie a bezpečnosť, ktoré sa uskutoční dňa 14.1.2018 o 18:30 v zasadačke OÚ.

Program:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Cyklotrasa medzi Chorvátskym Grobm a časťou Čierna Voda
5. Prebratie vodárenskej infraštruktúry - Monarská Alej 1
6. Triblavinská - zmena funkčného využitia priestorov
7. Výpoveď kúpnopredajnej zmluvy zo strany MCST
8. Definovanie požiadaviek na pracoviská OÚ
9. Inteligentý prechod pre chodcov Čerešňová - COOP Jednota
10. Úprava dopravného značenia v lokalite Triangel
11. Navrh na schvalenie predaja obecného pozemku (Umysová)
12. Prezentácia kandidátov z radov verejnosti
13. Závažný problém s VaK PH2
14. Záver
 

 

Robert Kaffan
Predseda komisie


 

Zverejnené 10.1.2019


 


English version
Úvodná stránka