Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Príhovor starostuVytlačiť
 

Vážení občania, milí susedia, priatelia,

moje volebné obdobie sa končí o pár dní a dovoľte mi ako starostovi sa vám poslednýkrát prihovoriť. Moje rozhodnutie neísť ďalej a nekandidovať bolo slobodné a bolo moje.

Úrad prevezme nové vedenie spolu s novými poslancami 10. decembra 2018.

Úprimne si želám, aby konečne nastal čas spolupráce, a aby nová starostka a poslanci mali podobné zmýšľanie a nepresadzovali iba svoje osobné záujmy. Čas ukáže, či sme si zvolili dobre.

Viditeľné výsledky, ktoré sa napriek prekážkam podarilo v tak krátkom čase dosiahnuť, hovoria samé za seba. Pre tých, čo sa nasťahovali len nedávno, stručne zhrniem, čo sa mi počas môjho 4 ročného riadenia obce podarilo dosiahnuť:

 • Nová škola a jedáleň v Javorovej aleji
 • Nová materská škola v Javorovej aleji
 • Ihrisko Lúčny koník vedľa novej školy
 • Dva nové úseky cyklotrasy, medzi Panónskym hájom a Vajnorskou hrádzou a v spolupráci so združením JURAVA aj nový úsek medzi školou a lokalitou Triangel
 • Zrekonštruovaná hlavná cesta cez celú Čiernu Vodu, opravená cesta do Hlavného dvora a 5.elementu, opravené cesty Na Kŕčoch, Karpatská a Dlhá v Grobe
 • Vynovené autobusové zastávky
 • Výrazne posilnená autobusová doprava, okrem 525 sú to nové linky 527 a 528
 • Vymenené staré svetlá za nové LED-kové na Pezinskej a Vajnorskej v časti Čierna Voda
 • Vybudované nove odvodňovacie kanály a opravená dažďová kanalizácia v oboch častiach obce
 • Vybudovaná prečerpávacia stanica na Kukučínovej ulici, technológiou vybavená na Hviezdoslavovej ulici a developerom odfinancovaná nadstavba ČOV2 na Triblavinskej ulici
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby v réžii obce spolufinancovanej z dotácií európskych fondov
 • Vybudované workoutové a multifunkčné ihrisko v rozostavanom areáli futbalového ihriska v v časti Čierna Voda, obe z dotácií Úradu vlády či Nadácie Coop Jednota
 • Rozostavané druhé multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Javorová alej, pričom na obe multifunkčné ihriská sme získali dotáciu z úradu vlády
 • Úspešné zavedenie zberu BIO odpadu, bezplatná aplikácia na kontrolu stavu kontajnerov na sklo
 • Realizácia bezpečných inteligentných priechodov cez hlavnú cestu (1 v Grobe a 2 na ČV)
 • Pomoc pri povoľovaní a výstavbe supermarketov Coop Jednota v oboch častiach obce
 • “Drobnosti” ako vynovené smetné koše, vymenené lavičky, opravené chodníky, pokosené a upravené dažďové rigoly, opravené výtlky, niekoľko altánkov, menších či väčších ihrísk (napr. Malé Vinice, Fitpark), oprava vstupu do školy na Školskej ulici, zrekonštruovaný Klubový dom, vymaľovaný Dom smútku, a pod. ani spomínať nebudem, je toho naozaj dosť. 

Množstvo projektov, ktoré sme zrealizovali je veľké a rovnaký je počet projektov, ktoré sú tesne pred povolením alebo realizáciou. Bude len na vôli nového vedenia obce, či si tieto projekty osvojí a či na ne nájde peniaze a aj ich zrealizuje. Verím, že čas a obecné financie boli pri príprave týchto projektov použité účelne a že tieto projekty čoskoro uzrú svetlo sveta:

 • Rozšírenie základnej školy v Javorovej Aleji o 12 tried, 
 • Telocvičňa na Javorke (štúdia) a na Školskej (projekt pre SP),
 • Rozšírenie školy na Školskej a jej zateplenie,
 • Stacionár pre seniorov na Pezinskej ulici (areál bývalej škôlky), projekt podaný na EU fondy,
 • Cyklotrasa do Slovenského Grobu popred Hrudky cez Monarskú Alej 2,
 • Cyklotrasa do okolo prameňov až do Bernolákova,
 • Zberné dvory v oboch častiach obce,
 • Spomaľovací ostrovček s prepojením na cyklotrasu na vstupe do Čiernej Vody z Vajnôr,
 • Priechod pre chodcov na ulici Výhon,
 • Areál futbalového ihriska v Čiernej Vode (chýba už len tribúna a skrášliť okolie),
 • Splašková kanalizácia na Pezinskej, Vajnorskej, Triblavinskej a spisovateľských uliciach (stavba začatá), projekt podaný na Envirofonde,
 • Vodozádržné opatrenia na Vajnorskej ulici s následným vybudovaním chodníka pre peších, projekt podaný na EU fondy,
 • a mnoho ďalších vecí, ktoré čakajú v závislosti od financií na realizáciu. Predstavu si spravíte sami z fotografie, kde sa v kancelárii starostu momentálne tieto projekty fyzicky nachádzajú.

Podľa výsledkov komunálnych volieb sa zdá, že nielen tie v našej obci vyhrali sociálne siete. Trend dnešnej doby je taký, že informácie prezentované práve na sociálnych sieťach, nie cez oficiálne kanály, sú často skreslené a dezorientujú, sú vytrhnuté z kontextu a realita je pritom úplne iná. Reagovať na všetky nezmysly popísané na FB alebo inde na sociánych sieťach nie je v reálnych možnostiach žiadneho starostu. Buď bude sedieť za počítačom a donekonečna vysvetľovať nezmysly a dementovať rôzne pseudo kauzy a fámy, alebo bude uprednostňovať rozumný osobný dialóg a tvorivú prácu, zháňať peniaze a uskutočňovať svoj volebný program s cieľom pomôcť zlepšiť život v obci. Ten druhý prístup bol môj prípad a osvedčil sa. Všetko podstatné a dôležité z volebného programu som za jedno obdobie stihol zrealizovať. Je samozrejme množstvo vecí, na ktoré neostal čas alebo peniaze a ktoré sú pripravené na realizáciu... 

Napriek ťažkému a náročnému volebnému obdobiu odchádzam z funkcie starostu spokojný. Neočakávam prejavy vďaky, pretože považujem za povinnosť vykonávať funkciu starostu čo najlepšie a v prospech celej obce. Moja vnútorná motivácia robiť veci zodpovedne, čestne a nezištne mi pomáhala počas celého volebného obdobia. Dnes môžem s kľudom zhodnotiť, že to bolo veľmi ťažké obdobie o čo sa postarali aj viacerí končiaci či noví poslanci. Domnievam sa, že jediným cieľom týchto aktivít bolo, aby som nemohol zrealizovať to, kvôli čomu ste ma v roku 2014 zvolili za starostu a že namiesto celoobecného záujmu uprednostňovali svoje vlastné, čím uškodili verejnoprospešným veciam. Všetko zlé čo “skúšali” na mňa sa im teraz postupne vráti a nakoniec zistia, že pohľad “zvnútra” obce je úplne iný ako ho doteraz prezentovali. 

Aj napriek týmto skutočnostiam som spokojný najmä preto, že počas štyroch rokov sa mi podarilo získavať dotácie či eurofondy do obecnej kasy. Takmer 3 milióny Eur z externých zdrojov je slušný výsledok mojej práce. Želám preto aj novému vedeniu obce, aby bolo minimálne rovnako úspešné pri hľadaní rôznych zdrojov, kľúčových pre rozvoj infraštruktúry, ktorú táto obec potrebuje ako soľ. Daň za dosiahnutý úspech a neschválený úver je vyčerpaná obecná kasa. Nie som tým nadšený a preto ostatné takmer dva roky bola moja každodenná drina hlavne o manažovaní cashflow. Toto čaká aj nové vedenie obce.

Na záver sa chcem takto verejne poďakovať predovšetkým mojej rodine, bez podpory ktorej by som to nezvládol. Rovnako ďakujem všetkým poslancom najmä z Čiernej Vody, ktorí ma podporovali, verili mi a pomáhali.  Všetkým občanom, susedom a obyvateľom obce ďakujem za trpezlivosť a podporu pri realizácii ich požiadaviek, ktoré boli súčasťou nášho úspešného volebného programu. Možno sme ho nesplnili na sto percent, za čo sa ospravedlňujem, no v rámci možností, ktoré sme mali, sme urobili maximum. Bude to znieť zvláštne, ale paradoxne ďakujem aj tým, ktorí boli “proti mne a môjmu štýlu práce”. Ďakujem všetkým zamestnancom úradu, špeciálne Majke Tomanovej, ktorí mi boli oporou a mnoho som sa od nich naučil. Ďakujem našim prevádzkarom, ktorí to mali so mnou a mojim pracovným nasadením veľmi ťažké.

Ešte raz všetkým vám ďakujem a úprimne si želám, aby sa táto obec rozvíjala minimálne tempom, ktoré som nastavil a aby bola pre nás všetkých, ktorí tu bývame a žijeme, príjemným a šťastným domovom.

S pozdravom,

Radovan Benčík
starosta obce


 

Zverejnené 5.12.2018
Aktualizované: 13.2.2019


 


English version
Úvodná stránka