Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanieVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje ako orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.  
 
Č. konania:
č. sp. : ŽP-268-2019-EA-EXT, v lokalitách L2 až L6 v k.ú. Chorvátsky Grob.

Lokality predstavujú sprievodnú zeleň odvodňovacieho Dávidovho kanála a Mlynského potoka a sprievodnú zeleň cesty III/1059 medzi Čiernou vodou a Chorvátskym Grobom.

Zverejnené:
od 11.03.2019
do 26.03.2019

Dátum začatia konania: 11.03.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní  
Predmet konania: Výrub dreviny  - 22 ks stromov (slivka čerešňoplodá, hloh obyčajný, topoľ biely, topoľ čierny)  - 110 m2 krov (ruža šípová, tŕnka obyčajná, baza čierna, svíb krvavý)  v lokalitách L 2 a L6


 

Zverejnené 11.3.2019


 


English version
Úvodná stránka