Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatistické zisťovanie VZPSVytlačiť
 

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. 

V zmysle vyhlášky č.250/2017 Z.z., ktorou sa vydáva program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 - 2020, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

Vybrané domácnosti v obci navštívi pracovník ŠÚ SR p. Katarína Deáková, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. 

Domácnosť je povinná podľa zákona č.540/2011 Z.z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní VZPS, pri publikovaní údajov v plnej miere zabezpečuje utajenie poskytnutých dôverných údajov zákonom o štátnej štatistike č.540/2011 Z.z.v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 


 

Zverejnené 17.7.2018
Aktualizované: 18.7.2018


 


English version
Úvodná stránka