Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - označovanie domov a bytovVytlačiť
 

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Obce Chorvátsky Grob je obec povinná do 16.10.2018 doručiť do každej domácnosti Oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Žiadame preto vlastníkov nehnuteľností, aby riadne a zreteľne označili svoje nehnuteľnosti, najmä orientačným číslom a majiteľov bytov, aby označili poštové schránky menom a uľahčili tým doručovanie písomností.

Číslovanie a označovanie budov súpisným a orientačným číslom sa riadi podľa § 2c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších    predpisov a § 6 odst. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.141/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a zákonom 125/2015 Z,z, o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 Vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľky sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

 

informácie k voľbám na : http://www.chorvatskygrob.sk/volby.html


 

Zverejnené 20.9.2018


 


English version
Úvodná stránka