Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výstavba D4R7: dopravné aktuality a informácie pre cyklistovVytlačiť
 

Aktuálne:  Prehľadné mapy cyklotrás - výstavba obchvatu D4R7

Informujeme občanov,

že v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 sa budú v nasledujúcich dňoch vykonávať tieto aktivity, ktoré budú mať čiastočný vplyv na dopravu a cyklistov:

16/02/2018 – stavebný prejazd ulice Štefánikova mezi Ivankou pri Dunaji a Mohylou M.R.Štefánika

17 – 18/02/2018 – DDZ pre kríženie D4 s cestou I/63 (Podunajské Biskupice – Rovinka) – obmezenie dopravy počas vikendu, ktoré bude koordinované  Políciou SR

19 – 26/02/2018 – výstavba staveniskového prejazdu cesty III/1082 (Vajnory – Čierna Voda), vrátane kríženia so zmiešanou cyklistickou a pešou trasou

21/02 – 12/03/2018 – čiastočné obmedzenie na cyklotrase pozdĺž ulice Bajkalská,  z dôvodu demoličných prác

Cyklotrasa mezi Račou a Svätým Jurom:

Počas doby výstavby bude cyklotrasa dočasne presunutá na existujúce prístupové komunikácie pri vinohrade tak, ako to bolo navrhnuté a odsúhlasené všetkými dotknutými stranami.

Po dobudovaní novej trasy cyklotrasy, severne od existujúcej cyklotrasy, budú cyklisti nasmerovaní na trvalú preložku cyklotrasy podľa platného DSP

Cyklotrasa od Šurského kanála do Vajnor:

Cyklotrasa bude presmerovaná do novej polohy podľa schváleného DSP

Pred preložením sa vybuduje podjazd pod budúcou diaľnicou D4 a následne sa cyklotrasa preloží do novej polohy.

Počas celej výstavby bude zachovaný prejazd cyklotrasy, avšak s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti cyklistov a chodcov.

Cyklotrasa od Čiernej Vody do Vajnor:

Existujúcu cyklotrasu bude križovať stavenisková doprava. Na cyklotrase budú osadené dopravné značky a prevádzka bude zachovaná s čiastočným obmedzením, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti.

Počas výstavby budúcej križovatky Čierna Voda budú cyklotrasa & chodnik preložené a povedú súbežne s obchádzkovou komunikáciou III/1.082. Automobily a cyklisti & chodci budú z dôvodu bezpečnosti oddelení dočasnými betónovými zvodidlami.

Po dokončení výstavby križovatky Čierna Voda bude cyklotrasa preložená do finálnej polohy, súbežne s cestou III/1082 a vyústi pri Šúrskom kanáli tak, ako je uvedené v schválenom DSP.

Žiadne cyklotrasy sa rušiť nebudú, dôjde iba k ich preloženiu – novému trasovaniu z dôvodu výstavby diaľnice D4.

Informácie pre cyklistov - preložky cyklotrás - projekt D4R7

Prevádzka na cyklotrasách bude zabezpečená s ohľadom na bezprostredne nutné opatrenia tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť cyklistov i chodcov počas výstavby obchvatu D4R7. Všetky bezpečnostné opatrenia sú navrhnuté na základe płatnej legislatívy, noriem a technických predpisov, a sú prejednané a schválené prislušnými úradmi.

zdroj: http://www.d4r7.com/sk/clanky/Články


 

Zverejnené 28.2.2018
Aktualizované: 3.5.2018


 


English version
Úvodná stránka