Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie: Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENAVytlačiť
 

Zmena strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Konzultácie k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašíková 46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín dohodnúť vopred telefonicky - 0961046685 alebo mailom jana.malikova@minv.sk).

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe, najneskôr do 27.03.208 na adresu: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomašikova 46, 832 05 Bratislava 

Pre veľký počet dotknutých obcí bude Oznámenie k nahliadnutiu len vo vybraných obciach:

  1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
  2. mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
  3. mesto Pezinok, Radnčné nám. 7, 902 01 Pezinok
  4. mesto Senec, Mierové nám. č.8, 903 01 Senec

 

 

 


 

Zverejnené 12.3.2018


 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka