Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Poplatok za rozvoj v našej obci zatiaľ žiadnyVytlačiť
 

Zákonodárstvo Slovenskej replubliky síce neskoro ale predsa vyšlo vústrety žiadostiam samospráv. Od januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj. Platili by ho stavebníci pri získaní právoplatného stavebného povolenia.

Stavebné činnosti v našej obci sú intenzívne, stavia sa veľa rodinných domov a lokalít. Niektoré okolité obce už poplatok schválili. Podľa zákona môže byť jeho rozpätie od 3 do 35 eur za m2

Pre porovnanie:

Vajnory - 35 eur za m2 na rodinné bývanie a 35 eur za m2 pre priemyselné stavby

Bernolákovo - 15 eur za m2 na rodinné bývanie a 35 eur za m2 pre priemyselné stavby

Ivanka pri Dunaji - 22 eur za m2 na rodinné bývanie a 22 eur za m2 pre priemyselné stavby

Obec Chorvátsky Grob nemá spomínaný poplatok schválený. Na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh VZN  v roku 2017 nasledovne: 10.1, 28.2, 21.3, 4.4, 11.4. Z dôvodu neuznášaniaschopnosti a z dôvodu názorových rozdielov medzi poslancami nebol prijatý. Najbližšie sa poslanci priblížili k jeho prerokovaniu dňa 28.2. 2017

Za prijatie poplatku boli poslanci: p.Bilík, p.Borovský, p.Goliašová, p.Tokarčík

zdržali sa: p. Granec, p. Keblešová, p. Múčková, p. Michálková, p. Volek, p. Vydrová.

Na základe štatistických informácií zo stavebného úradu a pri poplatku napr. 20 eur za m2 prichádza obec o 40 tisíc eur mesačne. Skutočné peniaze na rozvoj obce budeme vidieť až po schválení poplatku. Jeho použitie v obci je dané zákonom:

Stavby:

-    zariadenie starostlivosti o deti

-    slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a kutúrnych služieb

-    na sociálne bývanie

-    školské zariadenia

-    zdravotnícke zariadenia

-    verejne prístupný park, úprava verejnej zelene

-    budovanie miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej i         infraštruktúry

Obecný úrad predloží Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa 25.4. o 17:30.

Informácie o Návrhu VZN nájdete na stránke obce.


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Stavebník :  Alfréd Murín
Lokalita :      ulica Brezová
Parcelné číslo :      1591/416 a 1591/17
Dátum vyvesenia : 05.05.2017
Dátum zvesenia :  19.05.2017
viac...

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník: Ivan Šafárik a Katarína Šafáriková
Lokalita : PH2
Parcela číslo : 1658/440, 1658/798
Dátum vyvesenia: 19.5.2017
Dátum zvesenia:    05.6.2017
viac...

Zverejnené 19.5.2017 -mt- Vyprší o 8 dní.


 

Uznesenia č.235 - 247/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob zo dňa 25.04.2017 (pokračovanie zasadnutia z 28.02.2017, 21.03.2017, 04.04.2017, 11.04.2017)

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 
Položky 1-4 z 792


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka