Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Poplatok za rozvoj v našej obci zatiaľ žiadnyVytlačiť
 

Zákonodárstvo Slovenskej replubliky síce neskoro ale predsa vyšlo vústrety žiadostiam samospráv. Od januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj. Platili by ho stavebníci pri získaní právoplatného stavebného povolenia.

Stavebné činnosti v našej obci sú intenzívne, stavia sa veľa rodinných domov a lokalít. Niektoré okolité obce už poplatok schválili. Podľa zákona môže byť jeho rozpätie od 3 do 35 eur za m2

Pre porovnanie:

Vajnory - 35 eur za m2 na rodinné bývanie a 35 eur za m2 pre priemyselné stavby

Bernolákovo - 15 eur za m2 na rodinné bývanie a 35 eur za m2 pre priemyselné stavby

Ivanka pri Dunaji - 22 eur za m2 na rodinné bývanie a 22 eur za m2 pre priemyselné stavby

Obec Chorvátsky Grob nemá spomínaný poplatok schválený. Na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh VZN  v roku 2017 nasledovne: 10.1, 28.2, 21.3, 4.4, 11.4. Z dôvodu neuznášaniaschopnosti a z dôvodu názorových rozdielov medzi poslancami nebol prijatý. Najbližšie sa poslanci priblížili k jeho prerokovaniu dňa 28.2. 2017

Za prijatie poplatku boli poslanci: p.Bilík, p.Borovský, p.Goliašová, p.Tokarčík

zdržali sa: p. Granec, p. Keblešová, p. Múčková, p. Michálková, p. Volek, p. Vydrová.

Na základe štatistických informácií zo stavebného úradu a pri poplatku napr. 20 eur za m2 prichádza obec o 40 tisíc eur mesačne. Skutočné peniaze na rozvoj obce budeme vidieť až po schválení poplatku. Jeho použitie v obci je dané zákonom:

Stavby:

-    zariadenie starostlivosti o deti

-    slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a kutúrnych služieb

-    na sociálne bývanie

-    školské zariadenia

-    zdravotnícke zariadenia

-    verejne prístupný park, úprava verejnej zelene

-    budovanie miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej i         infraštruktúry

Obecný úrad predloží Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa 25.4. o 17:30.

Informácie o Návrhu VZN nájdete na stránke obce.


 

Zverejnené 13.4.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka