Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 21. 3. 2017 o 17:30 v BizmayeriVytlačiť
 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (pokračovanie z 28.02.2017), ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2017 /utorok/ o 17,30 hod. v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017

3. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Cebecaueroví)

4. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v zdravotnom stredisku (žiadateľ Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.)

5. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia materskej škole v Chorvátskom Grobe

6. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia cyklotrasy v obci Chorvátsky Grob

7. Rôzne a interpelácie

                                                                                                                              Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                     starosta obce

 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2017 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob

3. Prijatie úveru - výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne

4. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k pozemku (žiadateľ Monika Boršová)

5. Schválenie dotácie pre POŠTA PARTNER 3, Rubínová 1 Chorvátsky Grob (OC Monar)

                                                                                                                               Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                      starosta obce

 


 

Zverejnené 17.3.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník: Ing. Marek Kittner
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1598/2 a 1587/784
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 12 dní.


 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zák. NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostl ...viac...

Zverejnené 31.10.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník:Lucia Mikušová a Roman Mikuš
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1587/876 a 1598/12
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 12 dní.


 
Položky 1-4 z 879


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka