Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 21. 3. 2017 o 17:30 v BizmayeriVytlačiť
 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (pokračovanie z 28.02.2017), ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2017 /utorok/ o 17,30 hod. v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017

3. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Cebecaueroví)

4. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v zdravotnom stredisku (žiadateľ Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.)

5. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia materskej škole v Chorvátskom Grobe

6. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte rozšírenia cyklotrasy v obci Chorvátsky Grob

7. Rôzne a interpelácie

                                                                                                                              Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                     starosta obce

 

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2017 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Bizmayer (oproti hotelu Agátka/Kamila), v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob

3. Prijatie úveru - výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne

4. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k pozemku (žiadateľ Monika Boršová)

5. Schválenie dotácie pre POŠTA PARTNER 3, Rubínová 1 Chorvátsky Grob (OC Monar)

                                                                                                                               Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                      starosta obce

 


 

Zverejnené 17.3.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka