Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 19.9. o 18:00Vytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob ________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2017 /utorok/ o 18,00 hod. v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob

3. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 214/2017 (zníženie platu starostovi obce)

4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 (VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob)

5. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 (rokovací poriadok obecného zastupiteľstva)

6. Prijatie úveru – výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne

7. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017

8. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2016

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj

10. Návrh na schválenie uzavretia nájomných zmlúv na pozemky (žiadateľ Gažíková, Boršová)

11. Rôzne a interpelácie poslancov

12. Záver

 

Ing. Radovan Benčík

starosta obce


 

Zverejnené 12.9.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené 10.1.2018 -mt-


 

Rozhodnutie

prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením
stavebník: Národná dialničná spoločnosť, a.s. Bratislava
stavba: "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina"
viac...

Zverejnené 16.1.2018 -mt- Vyprší o 13 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 
Položky 1-4 z 908


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka