Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Poplatok za komunálny odpad pre rok 2018

Vážení občania,
miestny poplatok za komunálny odpad pre rok 2018 sa bude vyberať v pokladni obecného úradu v čase úradných hodín od 01. 02. do 28. 03. 2018.
Úhradu je možné vykonať v hot ...viac...

Zverejnené 11.1.2018 -mt-


 

Výzva ZSDIS, a.s. - výrub a orez drevín

Výrub drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne od 1.10. do 31.03. príslušného roka
Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí ...viac...

Zverejnené 8.1.2018 -mt-


 

Zber vianočných stromčekov v obci od 10.01.2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že obec bude realizovať odvoz vianočných stromčekov vždy v pondelok a v stredu, do 31.januára 2018. Po tomto termíne je možné stromček odovzdať iba na zbernom mieste na T ...viac...

Zverejnené 8.1.2018 -mt-


 

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, platný od 1.1.2018.

Zverejnené 4.1.2018 -mt-


 

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane osobne alebo poštou do 31. januára 2018. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) a ...viac...

Zverejnené 2.1.2018 -mt-


 

Informácia o zbere šatstva - kontajnery HUMANA People to People Slovakia o.z.

údaje sú v kilogramoch 
štvrťrok : 1580 štvrťrok : 1980 štvrťrok : 2820 štvrťrok : 2090        rok 2017 : 8470
 
HUMANA People to People Slovakia o.z.
viac...

Zverejnené 17.1.2018 -mt-


 

Šťastné a veselé Vianoce!

Stastne a vesele 2017.png

Zverejnené 15.12.2017


 

Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu

Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu
Primátor mesta Senec a starostovia obcí Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Veľký Biel a Zá ...viac...

Zverejnené 21.12.2017


 

Informácia o výsledku kontroly

Vážení občania, v uplynulých hodinách ste mohli zaregistrovať na sociálnych sieťach diskusiu na tému výsledku kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavby školy a škôlky. Obec zverejňuje nasle ...viac...

Zverejnené 11.12.2017


 

Aktuálny stav výstavby škôlky na Čiernej Vode

IMG_1333.JPG

AKTUALIZOVANÉ! Aktuálne informácie a foto sú zo dňa 11.12.2017.
V piatok, 8.12.2017 bol po hranicu pozemku areálu školy a škôlky privedený zemný plyn. Dlhoočakávaná skutočnosť sa konečne udiala ...viac...

Zverejnené 9.10.2017 -mt-


 
Položky 1-10 z 84

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 28.8.2017 v pondelok o 9.00 hod.Vytlačiť
 

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob,
ktoré sa uskutoční dňa 28.08.2017 /pondelok/ o 9,00 hod. v priestoroch Obecného úradu,
Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie    
    programu
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob
3. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 214/2017 (zníženie platu starostovi obce)
4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 (VZN
    o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob)
5. Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 (rokovací poriadok obecného zastupiteľstva)
6. Záver

Ing. Radovan Benčík

starosta obce 

 

Link na materiály: http://www.chorvatskygrob.sk/2017-08-28-zasadnutie/mid/243966/ma2/9/.html#m_243966 


 

Zverejnené 25.8.2017


 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka