Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Prezentácia a podklady k rozpočtuVytlačiť
 

Zverejňujeme prezentáciu p.Floreka, ktorú odprezentoval na utorkovom zastupiteľstve dňa 25.4.2017. Doplnil ju o pár poznámok k jednotlivým slide-om. Prezentácia obsahuje faktický prehľad čísiel a bola zostavená na základe podkladov, ktoré boli v uplynulom období zaslané poslancom obce pri príprave rozpočtu na rok 2017. V ďalších dvoch dokumentoch nájdete sumarizáciu všetkých poslancom zaslaných údajov-materiálov a zmien v rozpočte.

Záver: obec je finančne zdravá, môže si dovoliť úver až vo výške 1,4 mil. Eur. Bude ho schopná bez problémov splácať a stále jej na konci roku 2018 až 2019 pri súčasnom vývoji podielových daní zostane dostatočné množstvo financií na ďalšie investície. Túto výšku si obec môže dovoliť aj podľa stanoviska Hlavného kontrolóra, ktoré je tiež v prílohe tohoto článku.

V prípade neschválenia úveru na dokončenie školy a škôlky, bude musieť obec tak či tak zobrať úver na vrátenie poskytnutých štátnych dotácií plus na ďalšie súvisiace náklady so zastavením výstavby a možných súdnych sporov. Výška úveru na zastavenie stavby a vrátenie dotácií je odhadovaná na 1 milión Eur (z toho 735 tisíc dotácie z ministerstva v prípade nerealizácie stavby). Úver 1 milión je potrebný aj na dokončenie stavby. Úver 1 milión nás neminie, otázne je na čo sa použije.

Je možné, že obec bude potrebovať aj menší úver, najmä v prípade ak získa obec nenávratné prostriedky z operačného programu IROP na škôlku (tzv. eurofondy). O tieto europeniaze sa obec môže uchádzať, pretože poslanci veľmi konštruktívne v poslednom bode zastupiteľstva 25.4.2017 podporili návrh starostu a schválili povinnú 5% spoluúčasť obce. 

Stanovisko hlavneho kontrolora k uveru Stanisko HK k uveru.pdf Stanisko HK k uveru.pdf (384.7 kB)
Zoznam dokumentov zaslanych poslancom pocas pripravy rozpoctu Dokumenty k rozpoctu.pdf Dokumenty k rozpoctu.pdf (52.7 kB)
Prezentacia p.Floreka Analyza_rozpocet.pdf Analyza_rozpocet.pdf (11.8 MB)

 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Ing. Alexander Alstock
Lokalita: Južná ulica
Parcela číslo: 2333/28, 2333/55
Dátum vyvesenia:  04.07.2017
Dátum zvesenia:   19.07.2017
viac...

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

1. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlas ...viac...

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 
Položky 1-4 z 820


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka