Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia školská, kultúrna a vzťahy s verejnosťou

Predseda:   


Členovia komisie:

 • Vladimíra Vydrová
 • Daniela Leštinská
 • Peter BílikOkruh pôsobnosti:

 • Podieľa sa na príprave, prerokovaní a kontrole VZN a iných noriem obce v oblasti školstva, kultúry a športu
 • Vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci
 • Vytvára podmienky pre kultúrne aktivity občianskych združení a spolkov, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva, k    rozširovaniu umeleckých žánrov a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov (najmä mládeže) do kultúrneho života
 • Spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí
 • Spracováva a posudzuje návrhy, žiadosti, projekty a koncepcie v oblasti vzdelávania, kultúry a športu
 • Navrhuje zápisy do kroniky obce
 • Dohliada na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v obci
 • Spolupracuje s Dennými centrami, Materským centrom
 • Spolupracuje pri zabezpečovaní občianskych obradov a organizovaní slávnosti Mesiaca úcty k starším, Uvítania detí do života, Oslava významných životných jubileí starších občanov, Dni obce a pod.
 • Kontroluje plnenie komunikačnej stratégie, funkčnosť a efektívnosť informačných kanálov (medzi subjektmi v obci, napr. jednotlivé komisie, organizácie obce, OZ, verejnosť)

 

Komisia bola zriadená na základe Uznesenie č.160/2016


 

Zápisnice z rokovania komisie

Zápisnica z rokovania komisie (05.10.2017)

 
Zápisnica z rokovania komisie (26.05.2017)

 
Zápisnica z rokovania komisie (03.11.2017)

 
Zápisnica z rokovania komisie (06.06.2016)

 
Zápisnica z rokovania komisie (09.05.2016)

 
Zápisnica zo 7. rokovania komisie (10.9.2015) - neuznášaniaschopná

 
Zápisnica z 6. rokovania komisie (15.6.2015)

 
Zápisnica z 5. rokovania komisie (11.5.2015)

 
Zápisnica z 4. rokovania komisie (13.4.2015)

 
Zápisnica z 3. rokovania komisie (9.3.2015)

 
Zápisnica z 2. rokovania komisie (9.2.2015)

 
Zápisnica z 1. rokovania kmisie

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka