Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Tlačivá - Dane a poplatky

2015 Nová tabuľka a sadzby - BYTY, NP
 2015 nové tabuľky a sadzby - BYTY, NP.xls (21.5 kB) (21.5 kB)

 
2015 Nová tabuľka a sadzby - POZEMKY
 2015 nové tabuľky a sadzby POZEMKY.xls (31.5 kB) (31.5 kB)

 
2015 Nová tabuľka a sadzby - STAVBY
 2015 nové tabuľky a sadzby - STAVBY.xls (43.5 kB) (43.5 kB)

 
Sadzby dane od 1.1.2015
 sadzby od 2015 - tabuľka.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

 
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností od r. 2015 - fyzické a právnické osoby
 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností od r. 2015 - fyzické a právnické osoby.pdf (364.9 kB) (364.9 kB)

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

 
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 Poucenie.pdf (148.8 kB) (148.8 kB)

 
Prehlásenie spoluvlastníkov
 Prehlásenie spoluvlastníkov.rtf (69.4 kB) (69.4 kB)

 
Tabuľka pre výpočet dane z pozemkov
 nové tabuľky a sadzby POZEMKY.pdf (50.8 kB) (50.8 kB)

 
Tabuľka pre výpočet dane zo stavby na bývanie
 nové tabuľky a sadzby - STAVBY.pdf (60.4 kB) (60.4 kB)

 
Tabuľka pre výpočet dane z bytu a NP
 nové tabuľky a sadzby - BYTY, NP.pdf (52.1 kB) (52.1 kB)

 
Návod na použitie tabuľky
 NAVOD_NA_POUZIVANIE_TABULKY.pdf (149.1 kB) (149.1 kB)

 
Ohlasovacia povinnosť na vývoz komunálneho odpadu
 TKO - prihlasovanie nového poplatníka.pdf (88.6 kB) (88.6 kB)

 
Ohlasovanie zmien vo vývozoch
 TKO - ohlasovanie zmien vo vývozoch....pdf (128.8 kB) (128.8 kB)

 
Žiadosť o zníženie, vrátenie časti poplatku za odvoz odpadu
 ziadost o znizenie poplatku KO.pdf (116.3 kB) (116.3 kB)

 

Tlačivá - Matrika, Sociálne veci, Cintorín

Čestné prehlásenie
 čestné prehlásenie.rtf (34.4 kB) (34.4 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 návrh na zrušenie TP.pdf (27.3 kB) (27.3 kB)

 
Čo potrebujete k prihláseniu na trvalý – prechodný pobyt v obci
 Postup  pri evidovaní obyvateľstva.pdf (246.4 kB) (246.4 kB)

 
Splnomocnenie
 SPLNOMOCNENIE.rtf (35.4 kB) (35.4 kB)

 
Zápis o narodení
 zapis_narodenie.rtf (17.7 kB) (17.7 kB)

 
Zápis o uzavretí manželstva
 zapis_uzavr_manzelstva.rtf (25.6 kB) (25.6 kB)

 
Zápis o úmrtí
 zapis_umrtie.rtf (13.2 kB) (13.2 kB)

 
Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Ziadost_o_uzavretie zmluvy-1.rtf (83.6 kB) (83.6 kB)

 
Žiadosť o vystavenie matričného dokladu
 Žiadosť o vystavenie matričného dokladu.rtf (58.8 kB) (58.8 kB)

 
Lekársky nález na posudok
 Lekársky nález na posudok.rtf (49.2 kB) (49.2 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta
 Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta.rtf (75.9 kB) (75.9 kB)

 
Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto
 vypoved_najomnej_zmluvy-vzor.rtf (48.7 kB) (48.7 kB)

 

Tlačívá - Prevádzky, podujatia, životné prostredie, dotácie

Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce - príloha VZN č. 5/2015 o dotáciách
 priloha_c.1_k_vzn_o_poskytovani_dotacii_ziadost.rtf (144 kB) (144 kB)

 
Formulár krátkodobého prenájmu majetku
 Formular vypozicky majetku obce.pdf (309.4 kB) (309.4 kB)

 
Oznámenie o predajnej alebo prevádzkovej dobe
 Oznamenie o predajnej alebo prevadzkovej dobe.pdf (206.9 kB) (206.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie výnimky z otváracej doby
 Žiadosť o výnimku z predajnej alebo prevadzkovej dobe.pdf (209.2 kB) (209.2 kB)

 
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne/športové/turistické podujatie
 ozn_kult.podujatia.pdf (69.8 kB) (69.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na výrub stromov
 Ziadost_na_vyrub_tlacivo.rtf (41.3 kB) (41.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť - MZZO - užívanie.rtf (55.6 kB) (55.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie umiestnenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť - MZZO - umiestnenie.rtf (55.1 kB) (55.1 kB)

 

Tlačivá - Stavebný úrad

Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie
 žiadosť o uzávierku.rtf (87 kB) (87 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf (73 kB) (73 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby NOVE.rtf (89.3 kB) (89.3 kB)

 
Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestneni stavby
 navrh_na_vydanie_zmeny_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf (82.1 kB) (82.1 kB)

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 ziadost_o_dodatocne_stavebne_povolenie.rtf (101.1 kB) (101.1 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť - STAVEBNÉ POVOLENIE.rtf (132.7 kB) (132.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_zmenu stavby pred dokončením.rtf (110.1 kB) (110.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf (71.7 kB) (71.7 kB)

 
Žiadosť o odstránenie stavby
 odstranenie styvby-tlačivo.rtf (64.8 kB) (64.8 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby-tlačivo.rtf (59.1 kB) (59.1 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav.rtf (68.4 kB) (68.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie na reklamné, informačné a propagačné zariadenia
 ziadost o povolenie reklamneho informacneho a propagacneho zariadenia.rtf (67.3 kB) (67.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na vybudovanie studne
 tlacivo-studna.rtf (53.9 kB) (53.9 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 ziadost urcenie supisne a orientacne cislo.rtf (54.3 kB) (54.3 kB)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
 žiadosť o zvláštne užívanie.rtf (55 kB) (55 kB)

 
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu v katastri Chorvátsky Grob
 žiadosť UPI.rtf (44.4 kB) (44.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Žiadosť - VJAZD.rtf (53.1 kB) (53.1 kB)

 
Pasport stavby
 pasport stavby.rtf (83.2 kB) (83.2 kB)

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka