Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Tlačivá - Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

 
2018 Nová tabuľka a sadzby - BYTY, NP
 2015 nové tabuľky a sadzby - BYTY, NP.xls (21.5 kB) (21.5 kB)

 
2018 Nová tabuľka a sadzby - POZEMKY
 2015 nové tabuľky a sadzby POZEMKY.xls (31.5 kB) (31.5 kB)

 
2018 Nová tabuľka a sadzby - STAVBY
 2015 nové tabuľky a sadzby - STAVBY.xls (43.5 kB) (43.5 kB)

 
Sadzby dane
 sadzby od 2015 - tabuľka.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

 
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 Poucenie.pdf (148.8 kB) (148.8 kB)

 
Prehlásenie spoluvlastníkov
 Prehlásenie spoluvlastníkov.rtf (69.4 kB) (69.4 kB)

 
Ohlasovacia povinnosť na vývoz komunálneho odpadu
 Ohlasovacia povinnosť na vývoz komunálneho odpadu.pdf (187.1 kB) (187.1 kB)

 
Ohlasovanie zmien vo vývozoch
 TKO - ohlasovanie zmien vo vývozoch....pdf (128.8 kB) (128.8 kB)

 
Žiadosť o zníženie, vrátenie časti poplatku za odvoz odpadu
 ziadost o znizenie poplatku KO.pdf (116.3 kB) (116.3 kB)

 

Tlačivá - Matrika, Sociálne veci, Cintorín

Čestné prehlásenie
 čestné prehlásenie.rtf (34.4 kB) (34.4 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 návrh na zrušenie TP.pdf (27.3 kB) (27.3 kB)

 
Čo potrebujete k prihláseniu na trvalý – prechodný pobyt v obci
 Postup  pri evidovaní obyvateľstva.pdf (246.4 kB) (246.4 kB)

 
Splnomocnenie
 SPLNOMOCNENIE.rtf (35.4 kB) (35.4 kB)

 
Zápis o narodení
 zapis_narodenie.rtf (17.7 kB) (17.7 kB)

 
Zápis o uzavretí manželstva
 zapis_uzavr_manzelstva.rtf (25.6 kB) (25.6 kB)

 
Zápis o úmrtí
 zapis_umrtie.rtf (13.2 kB) (13.2 kB)

 
Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Ziadost_o_uzavretie zmluvy-1.rtf (83.6 kB) (83.6 kB)

 
Žiadosť o vystavenie matričného dokladu
 Žiadosť o vystavenie matričného dokladu.rtf (58.8 kB) (58.8 kB)

 
Lekársky nález na posudok
 Lekársky nález na posudok.rtf (49.2 kB) (49.2 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta
 Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miesta.rtf (75.9 kB) (75.9 kB)

 
Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto
 vypoved_najomnej_zmluvy-vzor.rtf (48.7 kB) (48.7 kB)

 

Tlačívá - Prevádzky, podujatia, životné prostredie, dotácie

Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce - príloha VZN č. 5/2015 o dotáciách
 priloha_c.1_k_vzn_o_poskytovani_dotacii_ziadost.rtf (144 kB) (144 kB)

 
Formulár krátkodobého prenájmu majetku
 Formular vypozicky majetku obce.pdf (309.4 kB) (309.4 kB)

 
Oznámenie o predajnej alebo prevádzkovej dobe
 Oznamenie o predajnej alebo prevadzkovej dobe.pdf (206.9 kB) (206.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie výnimky z otváracej doby
 Žiadosť o výnimku z predajnej alebo prevadzkovej dobe.pdf (209.2 kB) (209.2 kB)

 
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne/športové/turistické podujatie
 ozn_kult.podujatia.pdf (69.8 kB) (69.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na výrub stromov
 Ziadost_na_vyrub_tlacivo.rtf (41.3 kB) (41.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť - MZZO - užívanie.rtf (55.6 kB) (55.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie umiestnenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť - MZZO - umiestnenie.rtf (55.1 kB) (55.1 kB)

 

Tlačivá - Stavebný úrad

Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie
 žiadosť o uzávierku.rtf (87 kB) (87 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf (73 kB) (73 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby NOVE.rtf (89.3 kB) (89.3 kB)

 
Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestneni stavby
 navrh_na_vydanie_zmeny_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf (82.1 kB) (82.1 kB)

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 ziadost_o_dodatocne_stavebne_povolenie.rtf (101.1 kB) (101.1 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť - STAVEBNÉ POVOLENIE.rtf (132.7 kB) (132.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_zmenu stavby pred dokončením.rtf (110.1 kB) (110.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf (71.7 kB) (71.7 kB)

 
Žiadosť o odstránenie stavby
 odstranenie styvby-tlačivo.rtf (64.8 kB) (64.8 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby-tlačivo.rtf (59.1 kB) (59.1 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav.rtf (68.4 kB) (68.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie na reklamné, informačné a propagačné zariadenia
 ziadost o povolenie reklamneho informacneho a propagacneho zariadenia.rtf (67.3 kB) (67.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na vybudovanie studne
 tlacivo-studna.rtf (53.9 kB) (53.9 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 ziadost urcenie supisne a orientacne cislo.rtf (54.3 kB) (54.3 kB)

 
Žiadosť o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
 žiadosť o zvláštne užívanie.rtf (55 kB) (55 kB)

 
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu v katastri Chorvátsky Grob
 žiadosť UPI.rtf (44.4 kB) (44.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Žiadosť - VJAZD.rtf (53.1 kB) (53.1 kB)

 
Pasport stavby
 pasport stavby.rtf (83.2 kB) (83.2 kB)

 


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka