Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Verejná výzva starostu pre developerov a majiteľov pozemkov v obci Chorvátsky GrobVytlačiť
 

Vážení majitelia pozemkov, developeri, 

Obec Chorvátsky Grob je za posledné roky v prudkom rozvoji, pribúdajúci počet obyvateľov kladie vysoké nároky na občiansku vybavenosť. Našim cieľom je zlepšiť a skvalitniť občanom ich bývanie aj formou voľnočasových aktivít. Postupne pribúdajú nové ihriská a voľnočasové areály, avšak máme veľký záujem o vybudovanie športovej haly, ktorá bude slúžiť nielen našim obyvateľom všetkých vekových kategórií, ale aj potenciálnym záujemcom z regiónu. Touto cestou by sme vás radi požiadali o spoluprácu pri napĺňaní uvedeného cieľa, ako aj vašich plánov rozvoja v tejto oblasti.

Dovoľte mi preto formou tohoto otvoreného listu, vás oficiálne vyzvať, aby ste Obci Chorvátsky Grob predložili vašu najlepšiu ponuku na pozemok, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá tak, aby na ňom bolo možné vybudovať športovú halu, ktorú pre našu obec môžeme získať od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Pre vybudovanie objektu je potrebná plocha o minimálnych rozmeroch 76m x 56m.

hala obr.jpg

Vaša ponuka pre daný pozemok musí obsahovať: 

  • územnoplánovaciu informáciu,
  • list vlastníctva, 
  • technickú mapu s vyznačenými bodmi pripojenia všetkých inžinierskych sietí (voda, kanál, plyn, elektrická energia, komunikácie),
  • cenu s DPH uvedenú v prípade nákupu pozemku na bezúročné splátky po dobu 5 a 10 rokov,
  • geologický prieskum pozemku.

Charakteristika územia a budúcej stavby je uvedená nižšie.

Vaše ponuky prosíme doručiť do podateľne obecného úradu Obce Chorvátsky Grob do 19. júna, do 15:00, aby sa nimi mohlo zaoberať obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 20. júna 2017.

Vopred ďakujeme za vašu snahu pomôcť obci v rozvoji jej občianskej vybavenosti a tým skvalitniť život jej obyvateľom.

S pozdravom,

Ing. Radovan Benčík

starosta obce

 


Stručná charakteristika územia

    Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie na zelenej lúke, v areáloch základných škôl, s možnosťou pristavania k školskému zariadeniu. Objekt je navrhnutý tak, aby dokázal fungovať samostatne bez nutnosti hľadať priestory pre šatne a hygienické priestory v existujúcich budovách škôl, resp. telocviční. Zároveň je možné objekt pričleniť k existujúcim budovám, v ktorých je zázemie už vybudované.

Účel a charakteristika stavby

    Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou prevádzkou a rozšíriť tak školské, resp. mimoškolské aktivity mládeže. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných obdobiach jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti a ďalších komplikovaných úprav, je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis ...). Hala je navrhnutá tak, že je v letných mesiacoch možné jednoduchým vysunutím častí fasády prepojiť interiér s exteriérom. Presvetlenie haly je riešené kombináciou umelého osvetlenia a presklených plôch vo fasáde haly.

Dispozičné riešenie

    Hala je navrhnutá v dvoch variantoch, a to bez tribúny a komerčného využitia alebo s pridaním jedného konštrukčného modulu pre umiestnenie tribúny, s možnosťou riešenia priestoru pri vstupe do objektu pre potreby bufetu, kaviarne a pod.

    Objekt pozostáva z hlavného halového priestoru s hracou multifunkčnou plochou a z obslužných priestorov po obvode haly, ktoré vzniknú pridaním konštrukčného modulu s menšou svetlou výškou. Medzi obslužné priestory patria: technológia ľadovej plochy, priestor pre úpravu ľadu, sklad s dielňou a šatne s hygienickým zázemím. V prípade, že je objekt súčasťou športového areálu (telocvičňa) a už vybudovaný areál má dostatočné kapacity pre šatňové priestory, nie je potrebné ich vybudovať v navrhovanom objekte. V rozšírenom variante objektu sú navrhnuté mobilné tribúny pre prípad školských zápasov, turnajov a taktiež malý komerčný priestor s vlastným zázemím. Investorom a prevádzkovateľom projektu bude SZĽH.

Súčasťou charakteristiky je aj grafická príloha - súbory hala, hala1 a hala2.pdf.

 

Súbor na stiahnutie hala2.pdf hala2.pdf (1004 kB)
Súbor na stiahnutie hala1.pdf hala1.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie hala.pdf hala.pdf (946.4 kB)

 

Zverejnené 8.6.2017


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené 10.1.2018 -mt-


 

Rozhodnutie

prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením
stavebník: Národná dialničná spoločnosť, a.s. Bratislava
stavba: "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina"
viac...

Zverejnené 16.1.2018 -mt- Vyprší o 13 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 
Položky 1-4 z 908


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka