Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

4/2017účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 10.1.2017, vyhlásené: 20.1.2017, účinné: 5.2.2017
nahrádza: 12/2015

3/2017účinné
 

schválené: 10.1.2017, účinné: 1.2.2017

12/2015účinné
 

Úplné znenie
schválené: 17.3.2015, účinné: 1.4.2015
predchádza: 4/2017

11/2015účinné
 

schválené: 17.2.2015, účinné: 1.5.2015

4/2015účinné
 

Úplné znenie
schválené: 20.1.2015, účinné: 5.2.2015

1/2015zrušené
 

Úplné znenie
schválené: 20.1.2015, vyhlásené: 20.1.2015, účinné: 5.2.2015, platné do: 5.2.2015
Položky 1-20 z 66

Všeobecne záväzné nariadenia rok 2014

VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN_komunalny_odpad web_01.pdf (158.6 kB) (158.6 kB)

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach od kalendárneho roku 2015
 VZN_miestne_dane_web_01.pdf (304.4 kB) (304.4 kB)

VZN č. 01/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Chorvátsky Grob na rok 2014
 VZN_1_2014_schválené_o dotaciach pre MS, ZS, CVC.pdf (149.5 kB) (149.5 kB)

DODATOK č. 3/2014 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
 schválený_Dodatok 3_2014 k VZN 4_2011_poplatky MS_.pdf (87.4 kB) (87.4 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia rok 2013

VZN 1/2013 o miestnych daniach
 1_2013_VZN o miestnych daniach od r 2014.pdf (154.5 kB) (154.5 kB)

Dodatok č. 2/2013 k VZN č.4/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
 schválený_Dodatok 2_2013 k VZN 4_2011(poplatky MS).pdf (132.7 kB) (132.7 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 08/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Chorvátsky Grob na rok 2013
 dodatok c1 k vzn 8-2012.pdf (91.3 kB) (91.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia rok 2012

VZN č.8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia
 VZN c. 8-2012 o poplatkoch na skoly na r. 2013.pdf (195.6 kB) (195.6 kB)

VZN č. 7/2012 o miestnych daniach od r. 2013
 VZN o miestnych daniach od r. 2013.pdf (238.8 kB) (238.8 kB)

VZN č.6/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady od 2013.pdf (156.5 kB) (156.5 kB)

Uznesenie k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 Uznesenie obecného zastupiteľstva KO.doc.pdf (248.3 kB) (248.3 kB)

VZN č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Chorvátsky Grob
 VZN o poskytovani dotacii z rozpoctu obce.pdf (183.4 kB) (183.4 kB)

1. Žiadosť o pridelenie dotácie
 Priloha c.1 k VZN o poskytovani dotacii Ziadost.rtf (142.1 kB) (142.1 kB)

2. Zmluva
 Priloha c.2 k  VZN o poskytovani dotacii Zmluva.rtf (92.1 kB) (92.1 kB)

3. Vyúčtovanie
 Priloha c.3 k  VZN o poskytovani dotacii Vyuctovanie.rtf (720.5 kB) (720.5 kB)

Dodatok č 1 k VZN 13-2011 - o poplatkoch za užívanie obecného majetku a služieb
 Dodatok č 1 k VZN 13-2011.pdf (262.9 kB) (262.9 kB)

VZN 4 /2012 - o podmienkach držania psov na území obce Chorvátsky Grob
 VZN_4_2012_o podmienkach držania psov.pdf (120.6 kB) (120.6 kB)

Dodatok č. 1/2012 k VZN 4/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
 Dodatok č.1 k VZN o prispevkoch rodicov na MS 2012.pdf (101.1 kB) (101.1 kB)

VZN 3/2012 - Štatút obce Chorvátsky Grob
 Novy Statut obce Chorvatsky Grob (2012).pdf (152.5 kB) (152.5 kB)

VZN 2/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky
 Schvalene VZN o social sluzbach a vypomoci.pdf (111.2 kB) (111.2 kB)

Položky 1-20 z 66


English version
Úvodná stránka