Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018Vytlačiť
 

VYŽIADANIE PRIPOMIENOK K CELOŠTÁTNYM

ZMENÁM CESTOVNÝCH PORIADKOV 

PRE OBDOBIE PLATNOSTI 2017/2018

 

Vážení občania,


v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie 
platnosti 2017/2018, si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, resp. pripomienky, aby ste ich zaslali do termínu 16.08.2017 na tunajší obecný úrad, alebo emailovou poštou na adresu: podatelna@chorvatskygrob.sk. Požiadavky, resp. pripomienky zaslané po tomto termíne nebudeme môcť zadeliť k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

Tešíme sa na spoluprácu. 
Obec Chorvátsky Grob 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Ing. Alexander Alstock
Lokalita: Južná ulica
Parcela číslo: 2333/28, 2333/55
Dátum vyvesenia:  04.07.2017
Dátum zvesenia:   19.07.2017
viac...

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

1. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlas ...viac...

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 
Položky 1-4 z 820


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka