Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Začiatok školského roku 2017/2018Vytlačiť
 

Vážení rodičia školopovinných detí,

oznamujeme Vám, že začiatok nového školského roku prebehne v našich už dvoch základných školách nasledovne:

PONDELOK 4.septembra 2017

ZŠ Javorová alej na Čiernej vode

8:00 príhovor riaditeľky ZŠ a starostu obce

ZŠ Školská v Chorvátskom Grobe

8:45 príhovor riaditeľky ZŠ a starostu obce

 

Po krátkom príhovore a uvítaní detí a rodičov si budete môcť pozrieť priestory oboch škôl. V prvý školský deň všetci žiaci končia o 10:40 (po tretej vyučovacej hodine). 

IMG_8833.png

Do oboch škôl nastúpi spolu približne 266 detí v 13 triedach. V Grobe je to 144 detí, na Čiernej vode to budú na začiatok len triedy pre 122 detí v 1. až 4. ročníku, keďže staršie ročníky zatiaľ neprejavili záujem o otvorenie tried (resp. bol nahlásený malý počet detí v triedach 5. až 9). O prestup celých tried z vysšších ročníkov zatiaľ nepožiadala žiadna bratislavská škola, kam chodia naše deti na druhý stupeň. Obe základné školy sú pripravené tak, aby ich deti mohli navštevovať až do 9.ročníka.

V ZŠ triedy A. sú na Školskej ulici, triedy B. a C. na Javorovej aleji.

Pre deti v obcoh školách sú pripravené záujmové krúžky, ich zoznam a podmienky nájdete nižšie.

kruzky logo.png

Informácia o materskej škole

Aktuálne máme v obci 3 pracoviská materskej školy s celkovou kapacitou 147 detí:

V Grobe na Školskej ul. budú otvorené 4 triedy MŠ pre 61 detí.

V OC Monar na Rubínovej ul. budú naďalej otvorené už len 2 triedy, jedna pre predškolákov a jedna zmiešaná trieda na najvyššom poschodí. Spolu 44 detí.

V budove novej základnej školy na Javorovej aleji budú na prízemí otvorené zatiaľ 3 triedy MŠ pre 42 detí, pre predškolákov vrátane jednej nemeckej triedy, ktoré budú v priebehu októbra až novembra 2017 v závislosti od kolaudácie MŠ presunuté do nových tried v MŠ na Javorovej aleji. Dve triedy majú kvôli priestorovým obmedzeniam v ZŠ dočasne menší počet detí. Nová MŠ bude mať kapacitu 6 tried, celkom 132 detí, preto riaditeľka ZŠ s MŠ bude prijímať ďalšie (dnes neprijaté) deti do nateraz neobsadených 4 tried MŠ až po kolaudácii. Po kolaudácii budeme mať celkovú kapacitu MŠ približne 230 detí.

Zoznamy všetkých detí a tried sú zverejnené na web stránke školy: https://zschgrob.edupage.org

Deti v MŠ s názvom MSI1-4 sú na Školskej ulici, deti v MSII1-2 na Rubínovej ul v OC Monar a deti MSIII1-3 v novej ZŠ na Javorovej aleji. 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Verejná vyhláška

účastník konania: Choi Hyunjin
trvale bytom : Malé Vinice 31, 900 25 Chorvátsky Grob
viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25  Chorvátsky Grob na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákon ...viac...

Zverejnené 28.8.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty
Lokalita: Brezová
Parcelné číslo: 1591/738, 1591/768
Dátum vyvesenia: 13.09.2017
Dátum zvesenia:   ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 7 dní.


 
Položky 1-4 z 846


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka