Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadania OZ


Pozvánka na zasadanie 25.4.2017

Pozvánka

OBEC CHORVÁTSKY GROB

Obecný úrad Chorvátsky Grob,

Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

 

Podľa § 12 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob
(pokračovanie z 28.02.2017, 21.03.2017, 04.04.2017, 11.04.2017),

 

ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2017 /utorok/ o 18:00 hod.

v priestoroch Bizmayer, Pezinská ulica, Čierna Voda v Chorvátskom Grobe
s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu
  2. Prezentácia dôvodovej správy k rozpočtu na rok 2017
  3. Schválenie účasti obce Chorvátsky Grob na projekte Rozšírenia materskej školy v Chorvátskom Grobe
  4. Prijatie úveru - výstavba novej základnej školy, materskej školy a jedálne
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob
  6. Rozpočet obce Chorvátsky Grob na rok 2017
  7. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Cebecaueroví)
  8. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k pozemku (žiadateľ Monika Boršová)
  9. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom v zdravotnom stredisku (žiadateľ Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.)
  10. Rôzne a interpelácie

 

 

 

                                                                        Ing. Radovan Benčík

                                                                           starosta obce

 

Aktuálny rok 2017English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka