Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Zriadenie odborných komisiíVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 211/2016 bola zriadená všeobecná odborná komisia ako poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva pre oblasť školstva, kultúry, športu, vzťahy s verejnosťou, výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, finančnú a sociálnu oblasť. Poslanci si touto cestou dovoľujú požiadať dobrovoľníkov – odborníkov predovšetkým v oblasti stavebníctva, ekonómie a financií s triezvym pohľadom na svet, so snahou zdolávať výzvy a posunúť naše rozhodovanie v odborných témach správnym smerom – o zaslanie prihlášky (formou jednoduchého mailu na adresu: sekretariat@chorvatskygrob.sk) o členstvo v tejto komisii.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 237/ 2017 bola zriadená komisia pre územný rozvoj a plánovanie. Poslanci obecného zastupiteľstva hľadajú členov do tejto komisie, ktorá bude predovšetkým ich poradným orgánom pre oblasť územného rozvoja a plánovania. Táto oblasť je zákonom o obecnom zriadení zverená plne do kompetencie obecného zastupiteľstva. Preto by do takéhoto procesu mali byť zapojení predovšetkým odborníci, ktorí poznajú napr. procesy a postupy pri príprave zmien a doplnkov územného plánu, verejného obstarávania, príslušné ustanovenia stavebného zákona, či vyhodnocovanie územno-plánovacích podkladov. Naša obec potrebuje nastaviť pri svojom búrlivom rozvoji kontrolovateľné, rovnoprávne a predovšetkým regulované postupy. Záujemcovia sa prosím prihláste krátkym mailom predsedovi komisie Jánovi Grancovi jan.granec@gmail.com alebo podpredsedovi komisie Ivanovi Volekovi volek111@gmail.com.

 

Ďakujeme!      


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Verejná vyhláška

účastník konania: Choi Hyunjin
trvale bytom : Malé Vinice 31, 900 25 Chorvátsky Grob
viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 6 dní.


 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNĚHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 19.9. o 18:00

OBECNÝ ÚRAD CHORVÁTSKY GROB Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob ________________________________________________________________________________
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTU ...viac...

Zverejnené 12.9.2017 -mt-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník: Vlastníci BaNP Brezová 15, v zast. Ing. Ľudovít Bajči – L byty
Lokalita: Brezová
Parcelné číslo: 1591/738, 1591/768
Dátum vyvesenia: 13.09.2017
Dátum zvesenia:   ...viac...

Zverejnené 13.9.2017 -mt- Vyprší o 6 dní.


 
Položky 1-4 z 846


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka