Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Zriadenie odborných komisiíVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 211/2016 bola zriadená všeobecná odborná komisia ako poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva pre oblasť školstva, kultúry, športu, vzťahy s verejnosťou, výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, finančnú a sociálnu oblasť. Poslanci si touto cestou dovoľujú požiadať dobrovoľníkov – odborníkov predovšetkým v oblasti stavebníctva, ekonómie a financií s triezvym pohľadom na svet, so snahou zdolávať výzvy a posunúť naše rozhodovanie v odborných témach správnym smerom – o zaslanie prihlášky (formou jednoduchého mailu na adresu: sekretariat@chorvatskygrob.sk) o členstvo v tejto komisii.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 237/ 2017 bola zriadená komisia pre územný rozvoj a plánovanie. Poslanci obecného zastupiteľstva hľadajú členov do tejto komisie, ktorá bude predovšetkým ich poradným orgánom pre oblasť územného rozvoja a plánovania. Táto oblasť je zákonom o obecnom zriadení zverená plne do kompetencie obecného zastupiteľstva. Preto by do takéhoto procesu mali byť zapojení predovšetkým odborníci, ktorí poznajú napr. procesy a postupy pri príprave zmien a doplnkov územného plánu, verejného obstarávania, príslušné ustanovenia stavebného zákona, či vyhodnocovanie územno-plánovacích podkladov. Naša obec potrebuje nastaviť pri svojom búrlivom rozvoji kontrolovateľné, rovnoprávne a predovšetkým regulované postupy. Záujemcovia sa prosím prihláste krátkym mailom predsedovi komisie Jánovi Grancovi jan.granec@gmail.com alebo podpredsedovi komisie Ivanovi Volekovi volek111@gmail.com.

 

Ďakujeme!      


 

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené 4.9.2017
Aktualizované: 24.11.2017


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: Ing. Henrich Šefčík, Tomáš Cibulka, Dominika Cibulková, Anna Šefčíková
Lokalita: Kukukčínova
Parcela číslo: 1587/785, 1587/881, 1587/882, 1598/6, 1598/25, 1600/2, 1600/241,158 ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Územné rozhodnutie

Stavebník: immosvr,s.r.o.
Lokalita: Pri Šúre – Súbor 40 rodinných domov
Parcela číslo: 1631/333, 1631/334, 1631/335 v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1211/16, úradne o ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -mt- Vyprší o 14 dní.


 
Položky 1-4 z 907


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka