Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Zriadenie odborných komisiíVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 211/2016 bola zriadená všeobecná odborná komisia ako poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva pre oblasť školstva, kultúry, športu, vzťahy s verejnosťou, výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, finančnú a sociálnu oblasť. Poslanci si touto cestou dovoľujú požiadať dobrovoľníkov – odborníkov predovšetkým v oblasti stavebníctva, ekonómie a financií s triezvym pohľadom na svet, so snahou zdolávať výzvy a posunúť naše rozhodovanie v odborných témach správnym smerom – o zaslanie prihlášky (formou jednoduchého mailu na adresu: sekretariat@chorvatskygrob.sk) o členstvo v tejto komisii.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 237/ 2017 bola zriadená komisia pre územný rozvoj a plánovanie. Poslanci obecného zastupiteľstva hľadajú členov do tejto komisie, ktorá bude predovšetkým ich poradným orgánom pre oblasť územného rozvoja a plánovania. Táto oblasť je zákonom o obecnom zriadení zverená plne do kompetencie obecného zastupiteľstva. Preto by do takéhoto procesu mali byť zapojení predovšetkým odborníci, ktorí poznajú napr. procesy a postupy pri príprave zmien a doplnkov územného plánu, verejného obstarávania, príslušné ustanovenia stavebného zákona, či vyhodnocovanie územno-plánovacích podkladov. Naša obec potrebuje nastaviť pri svojom búrlivom rozvoji kontrolovateľné, rovnoprávne a predovšetkým regulované postupy. Záujemcovia sa prosím prihláste krátkym mailom predsedovi komisie Jánovi Grancovi jan.granec@gmail.com alebo podpredsedovi komisie Ivanovi Volekovi volek111@gmail.com.

 

Ďakujeme!      


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Rozhodnutie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebník: Ing. Alexander Alstock
Lokalita: Južná ulica
Parcela číslo: 2333/28, 2333/55
Dátum vyvesenia:  04.07.2017
Dátum zvesenia:   19.07.2017
viac...

Zverejnené 4.7.2017 -mt-


 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa

1. Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlas ...viac...

Zverejnené 21.7.2017 -mt- Vyprší o 15 dní.


 
Položky 1-4 z 820


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka