Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Zriadenie odborných komisiíVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 211/2016 bola zriadená všeobecná odborná komisia ako poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva pre oblasť školstva, kultúry, športu, vzťahy s verejnosťou, výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, finančnú a sociálnu oblasť. Poslanci si touto cestou dovoľujú požiadať dobrovoľníkov – odborníkov predovšetkým v oblasti stavebníctva, ekonómie a financií s triezvym pohľadom na svet, so snahou zdolávať výzvy a posunúť naše rozhodovanie v odborných témach správnym smerom – o zaslanie prihlášky (formou jednoduchého mailu na adresu: sekretariat@chorvatskygrob.sk) o členstvo v tejto komisii.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 237/ 2017 bola zriadená komisia pre územný rozvoj a plánovanie. Poslanci obecného zastupiteľstva hľadajú členov do tejto komisie, ktorá bude predovšetkým ich poradným orgánom pre oblasť územného rozvoja a plánovania. Táto oblasť je zákonom o obecnom zriadení zverená plne do kompetencie obecného zastupiteľstva. Preto by do takéhoto procesu mali byť zapojení predovšetkým odborníci, ktorí poznajú napr. procesy a postupy pri príprave zmien a doplnkov územného plánu, verejného obstarávania, príslušné ustanovenia stavebného zákona, či vyhodnocovanie územno-plánovacích podkladov. Naša obec potrebuje nastaviť pri svojom búrlivom rozvoji kontrolovateľné, rovnoprávne a predovšetkým regulované postupy. Záujemcovia sa prosím prihláste krátkym mailom predsedovi komisie Jánovi Grancovi jan.granec@gmail.com alebo podpredsedovi komisie Ivanovi Volekovi volek111@gmail.com.

 

Ďakujeme!      


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 20.1.2014


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Stavebník :  Alfréd Murín
Lokalita :      ulica Brezová
Parcelné číslo :      1591/416 a 1591/17
Dátum vyvesenia : 05.05.2017
Dátum zvesenia :  19.05.2017
viac...

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník: Ivan Šafárik a Katarína Šafáriková
Lokalita : PH2
Parcela číslo : 1658/440, 1658/798
Dátum vyvesenia: 19.5.2017
Dátum zvesenia:    05.6.2017
viac...

Zverejnené 19.5.2017 -mt- Vyprší o 8 dní.


 

Uznesenia č.235 - 247/2017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob zo dňa 25.04.2017 (pokračovanie zasadnutia z 28.02.2017, 21.03.2017, 04.04.2017, 11.04.2017)

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 
Položky 1-4 z 792


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka