Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Chorvátsky Grob

Zriadenie odborných komisiíVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 211/2016 bola zriadená všeobecná odborná komisia ako poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva pre oblasť školstva, kultúry, športu, vzťahy s verejnosťou, výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok, finančnú a sociálnu oblasť. Poslanci si touto cestou dovoľujú požiadať dobrovoľníkov – odborníkov predovšetkým v oblasti stavebníctva, ekonómie a financií s triezvym pohľadom na svet, so snahou zdolávať výzvy a posunúť naše rozhodovanie v odborných témach správnym smerom – o zaslanie prihlášky (formou jednoduchého mailu na adresu: sekretariat@chorvatskygrob.sk) o členstvo v tejto komisii.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 237/ 2017 bola zriadená komisia pre územný rozvoj a plánovanie. Poslanci obecného zastupiteľstva hľadajú členov do tejto komisie, ktorá bude predovšetkým ich poradným orgánom pre oblasť územného rozvoja a plánovania. Táto oblasť je zákonom o obecnom zriadení zverená plne do kompetencie obecného zastupiteľstva. Preto by do takéhoto procesu mali byť zapojení predovšetkým odborníci, ktorí poznajú napr. procesy a postupy pri príprave zmien a doplnkov územného plánu, verejného obstarávania, príslušné ustanovenia stavebného zákona, či vyhodnocovanie územno-plánovacích podkladov. Naša obec potrebuje nastaviť pri svojom búrlivom rozvoji kontrolovateľné, rovnoprávne a predovšetkým regulované postupy. Záujemcovia sa prosím prihláste krátkym mailom predsedovi komisie Jánovi Grancovi jan.granec@gmail.com alebo podpredsedovi komisie Ivanovi Volekovi volek111@gmail.com.

 

Ďakujeme!      


 

Zverejnené 5.5.2017 -mt-


 

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž

Zverejnené 29.9.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník: Ing. Marek Kittner
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1598/2 a 1587/784
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 12 dní.


 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zák. NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostl ...viac...

Zverejnené 31.10.2017 -mt-


 

Stavebné povolenie

Stavebník:Lucia Mikušová a Roman Mikuš
Lokalita:Kukučínova
Parcela číslo: 1587/876 a 1598/12
Dátum vyvesenia: 14.11.2017
Dátum zvesenia:   29.11.2017
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -mt- Vyprší o 12 dní.


 
Položky 1-4 z 879


English version
Chorvátska verzia
Úvodná stránka