Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Reklamácia vývozu

Reklamácia nezrealizovaného vývozu

Pred podaním reklamácie sa prosím uistite, že Vaše smetné nádoby ste mali označené nálepkou na daný rok a vyložené v deň zvozu najneskôr pred 6 hod. ráno (čierna, modrá, žltá, hnedá nádoba, resp. zmesový, papierový, plastový, BIO a kuchynský odpad). Pohyb  vozidiel je monitorovaný GPS systémom a v zvozových autách sú nainštalované kamery. Ak ste v čase zvozu nemali nádobu vyloženú reklamácia nebude uznaná.

1) Reklamácia (ČIERNA, MODRÁ, ŽLTÁ, HNEDÁ nádoba)

Reklamáciu pošlite do 24 hod. na emailové adresy:
reklamaciesc@avesk.sk
odpady@chorvatskygrob.sk

(reklamáciu vybavuje AVE, obecný mail odporúčame pridať pre riešenie prípadných problémov s reklamáciou)

Do textu uveďte:

  • Presnú adresu miesta vývozu (UVEĎTE AJ NÁZOV OBCE)
  • Váš Interval vývozov (týždenný, mesačný atď.)
  • Informáciu o type nevyvezeného odpadu: "napr. zmesový odpad, papier, plasty, BIO".

Reklamácie sa vybavujú do 48 hod. v pracovných dňoch. Preto po zaslaní reklamácie, nádoby vyložte (alebo ponechajte vyložené) na obvyklom mieste počas nasledovného pracovného dňa (prípadne aj ďalšieho) pre umožnenie náhradného zvozu. Ak reklamujete piatkový zvoz, reklamáciu vybavia v pondelok, resp. v utorok. Zberová spoločnosť AVE zasiela automatizovaný potvrdzujúci e-mail. Ak Vám nepríde, kontaktujte opätovne obecný úrad.

Príklad textu reklamačného emailu:

Dobrý deň.
Reklamujem nevyvezený odpad dňa:
Presná adresa miesta vývozu: ULICA ČÍSLO, Chorvátsky Grob
Informáciu o type nevyvezeného odpadu: ZMESOVÝ, PAPIER, PLASTY, BIO
Interval vývozov (iba pre zmesový odpad): .........................
Zbernú nádobu nechávam vyloženú na horeuvedenej adrese.
Ďakujem

2) Reklamácia nevyvezeného kuchynského odpadu

Reklamáciu pošlite do 24 hod. na emailové adresy:
fidelitytradesro@gmail.com,
odpady@chorvatskygrob.sk

(reklamáciu vybavuje FIDELITY, obecný mail odporúčame pridať pre riešenie prípadných problémov s reklamáciou)

Do textu uveďte:

  • Presnú adresu miesta vývozu (UVEĎTE AJ NÁZOV OBCE)
  • Informáciu o type nevyvezeného odpadu: "Kuchynský odpad".

Reklamácie sa vybavujú do 48 hod. v pracovných dňoch. Preto po zaslaní reklamácie, nádobu vyložte (alebo ponechajte vyloženú) na obvyklom mieste počas nasledovného pracovného dňa (prípadne aj ďalšieho) pre umožnenie náhradného zvozu. Reklamáciu nevyvezeného kuchynského odpadu vybavia v pondelok, resp. v utorok.

Dobrý deň.
Reklamujem nevyvezený kuchynský odpad dňa:
Presná adresa miesta vývozu: ULICA ČÍSLO, Chorvátsky Grob
Zbernú nádobu nechávam vyloženú na horeuvedenej adrese.
Ďakujem

Reklamácia poškodenej nádoby:

Reklamácia musí obsahovať:

  • Fotodokumentáciu poškodenia
  • Dátum poškodenia
  • Objem nádoby
  • Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby (UVEĎTE AJ NÁZOV OBCE)

1) ČIERNA, MODÁ, ŽLTÁ, HNEDÁ nádoba:
Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: reklamaciesc@avesk.sk, odpady@chorvatskygrob.sk
2) Poškodená nádoba na kuchynský odpad:
Reklamáciu pošlite na emailovú adresu AVE: fidelitytradesro@gmail.com, odpady@chorvatskygrob.sk

i_5651460