Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aké sú poplatky za komunálny odpad v okolitých obciach (na porovnanie).

Počet videní: 794
4 min. čítania
Aké sú poplatky za komunálny odpad v okolitých obciach (na porovnanie).

Poplatky za komunálny odpad sa v jednotlivých obciach a mestách líšia v závislosti od viacerých faktorov a preto nemá priame porovnanie výšky poplatkov veľký zmysel.

Nakoľko však obyvatelia požadujú porovnanie s okolitými obcami, prinášame ho v nasledovnej tabuľke (posledná úprava 03.01.2022). Hodnoty sú matematicky zaokrúhlené na celé eurá.

Obec 2020 2021 2022
120L nádoba   12x     26x   52x   12x 26x 52x 12x 26x 52x
Pezinok N 33* N N 33* N N 39* N
Velký Biel**       N 60 € 120 €      
Bernolákovo** N 35 € 70 € N 70 € 110 € N 84 € 168 €
Mesto Svätý Jur N 40* N   40*        
Slovenský Grob N 32* N N 35* N N 35 €* N
Malinovo       54 € 81 € 136 € 54 € 81 € 136 €
Senec***         28*
68 €

137 €
  87 € 174 €
Ivanka pri Dunaji 33 € 65 € 130 € 38 € 75 € 151 € 64 € 109 € 199 €
Most pri Bratislave             58 € 125 € N
Chorvátsky Grob 29 € 62 € 125 € 37 € 80 € 160 € 44 € 95 € 190 €
Zálesie N 52 € 104 € N 89 € 178 € N 112 € 224 €
Bratislava         99 € 198 €       
Košeca       N 30 €* N      
Šamorín               29 €*  


Zdroje:
https://www.ivankapridunaji.sk/download_file_f.php?id=1612400

https://www.obeczalesie.sk/modules/file_storage/download.php?file=bbc70f35%7C517

https://www.bernolakovo.sk/wp-content/uploads/2021/12/Vseobecne-zavazne-nariadenie-o-poplatkoch-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf

https://slovensky-grob.sk/?wpfb_dl=2573

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn2021_11.pdf

https://www.malinovo.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah283_4.pdf&original=VZN%20%C4%8D.72020.pdf

https://www.mostpribratislave.sk/data/advertisement/mostpribratislave/169632/60351_vzn-c-3-2021-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-1.pdf

https://samorin.sk/wp-content/uploads/2021/12/VZN_13_2021_final.docx

https://www.senec.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_6_2021_dodatok2_k_8_2019.pdf


Vysvetlivky:
N - nemajú resp. neporovnateľný parameter
 * nemajú množstevný zber odpadu, poplatok sa určuje per capita (napr. štvorčlenná rodina v Slovenskom Grobe zaplatí za zvoz 120L nádoby 26x do roka 140 Eur, rovnaká rodina v našej obci 80 Eur)
** V roku 2019 "dotovali" odpadové hospodárstvo.
*** Kombinácia množstvového a per capita systému.

Obec Košeca je spracovaná v tabuľke z dôvodu silnej mediálnej komunikácie úspechov v odpadovom hospodárstve a v triedení odpadu ako určitý porovnávací prvok (benchmark).

V obci Slovenský Grob nemajú množstvový zber. Poplatok sa vyberá za osobu na rok pri 2-týždňovom vývoze. Podobne sú na tom Svätý Jur a Pezinok.

Obec Bernolákovo nemá mesačný zvoz odpadu. Podľa údajov, dostupných zo záverečného účtu, obec dotuje odpadové hospodárstvo (žiaľ v rozpore so zákonom).

Chorvátskemu Grobu je počtom obyvateľov a nastavením odpadového hospodárstva, z okolitých obcí, najviac podobná Ivanka pri Dunaji. Poplatky sú v Ivanke mierne vyššie ako u nás. Objemy vyzbieraného odpadu sú porovnateľné. 

Dotovanie odpadového hospodárstva z obecného rozpočtu a nie z výnosu poplatku za komunálny odpad je v rozpore so zákonom. Peniaze, ktorými obec dotuje odpadové hospodárstvo nad rámec výnosu z poplatku za odpad sa mohli použiť na iné verejno-prospešné aktivity a inestície.

Obec zároveň nemôže na odpadoch "zarábať". Poplatok za odpad a náklady na odpadové hospodárstvo obce sa samostatne sledujú. Ak by došlo k situácii, kedy by bol výnos z poplatku vyšší, ako boli v danom roku náklady, tieto peniaze sa nemôžu použiť na platy úradníkov, ani na iné obecné aktivity (výstavba školy, oprava chodníkov a pod.).

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.