Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starostka: Správu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú vlastníctvom obce, preberá spoločnosť IMAZ

SÚBOR
Dátum: 23.03.2022
Počet videní: 130
5 min. čítania
Starostka: Správu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú vlastníctvom obce, preberá spoločnosť IMAZ

Vážení obyvatelia,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informovala, že podpísaním zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (VVaVK) medzi Obcou Chorvátsky Grob a spoločnosťou Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.(ďalej len ,,IMAZ“) zo dňa 31.3.2021 prestala byť spoločnosť Agilita vodárenská spoločnosť (AVS) prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Chorvátsky Grob.

Túto skutočnosť potvrdilo aj Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom Rozhodnutí dňa 30.12.2021. Na základe tohto rozhodnutia v spojení s ust. § 14 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov zanikla nútená správa k vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúre vo vlastníctve našej obce priamo zo zákona.

Aj napriek týmto skutočnostiam spoločnosť AVS, s. r. o. dlhodobo odmieta odovzdať infraštruktúru VVaVK jej vlastníkovi, ktorým je obec Chorvátsky Grob. Môj pohár trpezlivosti v tejto veci už pretiekol, a tak som rozhodla, že pristúpime k  nevyhnutným krokom. Upozorňujem, že aj vzhľadom na toto rozhodnutie možno očakávať kroky AVS v rôznych formách, ktoré by mohli sťažiť tento prechod.

V nasledujúcich dňoch preberie prevádzkovanie VVaVK v Chorvátskom Grobe spoločnosť IMAZ. Nadväzujeme tak aj na rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré dňa 7.3. 2022 zrušilo svoje predošlé rozhodnutie o určení ceny za dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody pre regulovaný subjekt spoločnosť AVS, s. r. o. v obci Chorvátsky Grob a novým rozhodnutím určilo ceny pre regulovaný subjekt spoločnosť IMAZ.

Na základe týchto skutočností, si Vás dovoľujem informovať, že spoločnosť AVS, s. r. o. už nebude môcť ďalej fakturovať vodné a stočné, ani vyberať poplatky za pripojenie stavieb na verejný vodovod a kanalizáciu. Zároveň si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste nevykonávali úhrady za vodné a stočné spoločnosti AVS, s. r. o.

Od 1.4. 2022 (piatok) začína nový prevádzkovateľ - spoločnosť IMAZ - vykonávať odpočty vodomerov. Údaje budú následne poskytnuté spoločnosti AVS, aby  mohla pre odberateľov pripraviť záverečné vyúčtovanie. Nový prevádzkovateľ, spoločnosť IMAZ, následne pristúpi k  uzatváraniu nových zmlúv za účelom zabezpečenia dodávok pitnej vody a odvádzania odpadových vôd. Odberatelia pitnej vody v pôvodnej časti obce, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na odber pitnej vody s BVS budú meniť len správcu kanalizačnej časti infraštruktúry.

Dodávateľ pitnej vody, Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v najbližších dňoch uzatvorí zmluvu o dodávke pitnej vody so spoločnosťou IMAZ, takže nič nebráni tomu, aby bola naša obec aj naďalej, kontinuálne zásobovaná pitnou vodou.

Na záver si dovolím všetko ešte raz zosumarizovať:

  • AVS končí, už ďalej nebude spravovať vodárenskú infraštruktúru patriacu obci Chorvátsky Grob.
  • Poplatky za vodné a stočné ako i za prípojky už odteraz nebudete platiť spoločnosti AVS, po uzatvorení nových zmlúv ich budete uhrádzať spoločnosti IMAZ (číslo účtu i variabilný symbol budú zo strany spoločnosti IMAZ včas oznámené).
  • IMAZ začne od 1.4.2022 do 3.4. 2022 (piatok, sobota, nedeľa) v čase od 9:00 do 16:30 robiť odpočty vodomerov, domácnosti budú navštevovať jej zamestnanci, prosíme o sprístupnenie meračov.
  • AVS vám ešte pošle záverečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorou si vzájomne vysporiadate vzťahy.
  • Platby za vodné a stočné ostávajú na rovnakej úrovni, ako boli doposiaľ.

Ďalšie informácie budeme zverejňovať postupne, sledujte oficiálnu webstránku obce a oficiálnu stránku obce na FB, s názvom Obec Chorvátsky Grob. Sledujte tiež stránku spoločnosti IMAZ www.imaz.sk.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

JUDr. Vladimíra Vydrová, starostka

Chorvátsky Grob, dňa 24.03. 2022        

Zoznam ulíc, kde sa budú vykonávať odpočty vodomerov (VVaVK patrí obci) nájdete v PDF dokumente pod obrázkom.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VVaVK na týchto uliciach patrí obci Veľkosť: 533.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.8.2023
Q&A k VVaVK_Chorvatsky Grob Veľkosť: 603.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.