Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dohodovacie konanie 2022

Počet videní: 257
4 min. čítania

Dohodovacie konanie 2022

V mesiaci Február 2022 Obec doručuje na Regionálny úrad školskej správy (ďalej RÚŠS) žiadosť na dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov na rok 2022 pre školy, konkrétne na zabezpečenie:
•    mzdových prostriedkov
•    dofinancovanie zvýšených nákladov na energiách v súvislosti s výstavbou nových tried pre ZŠ JA a prevádzky krčka pre ZŠ Školská
•    nákup a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre: ZŠ JA – vybavenie 7 kmeňových tried (stoličky, stoly, katedry, IKT tabule, šatňové skrinky, ...) z dôvodu zvýšenia kapacít školy; 
ZŠ Školská – vybavenie učební, informačné tabule, nástenky, nábytkové zostavy, šatňové skrinky
•    ostatné prevádzkové náklady pre obe školy týkajúce sa údržby škôl: (podporu údržby areálu, oprava dlažby na 2.a 3.NP, vykonanie opráv v kotolni pre ZŠ JA; opravu poškodenej podlahovej krytiny v kmeňových triedach žiakov I.stupňa  pre ZŠ Školská)
Obec žiada o finančné prostriedky v celkovej výške: 242.635,00 eur, pričom osobné náklady (ON) tvoria čiastku vo výške: 54.635,00 eur (610,620) a prevádzkové náklady vo výške: 188.000,00 eur.V mesiaci Marec 2022 Obec doručovala dve žiadosti v rámci dohodovacieho konania na RÚŠS:
1./ s názvom UKRAJINA
Obec prostredníctvom dohodovacieho konania podľa §8c zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov predložila žiadosť súvisiacu so zvýšenými osobnými a prevádzkovými nákladmi z dôvodu  prijatia žiakov z Ukrajiny.
 Obec žiada o finančné prostriedky za mesiac Marec  v celkovej výške: 16.750,00 eur.
2./ s názvom JKC
Obec prostredníctvom dohodovacieho konania žiada o finančné prostriedky na zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov, ktoré môžu byť zriaďovateľom škôl poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Obec žiada o finančné prostriedky za mesiac Marec 2022 v celkovej výške pre obe školy: 4.430,00 eur.

V mesiaci MÁJ a JÚL 2022 Obec žiada o finančné prostriedky na dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov na rok 2022 pre školy na zabezpečenie: mzdových prostriedkov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a ostatné prevádzkové náklady pre školy. Obec žiadala o finančné prostriedky v celkovej výške: 176.980,00 eur.

V mesiaci JÚL 2022 Obec podávala ďalšiu žiadosť o finančné prostriedky na dofinancovanie prevádzkových nákladov za energie pre obe školy.


V priebehu roka 2022 z podaných žiadostí Obec získala finančné prostriedky v nasledovnom rozdelení a výške:

Osobné náklady: 3.533,00 eur

Zvýšenie platových taríf k 1.7.2022: 13.779,00 eur

Odmeny KZ: 41.418,00 eur (pričom rozdelenie bolo 500 eur/os)

Dofinancovanie prevádzkových nákladov – energie: 25.800,00 eur, ktoré boli pridelené 28.09.2022

Celková výška pridelených finančných prostriedkov: 84.530,- eur

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.