Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zriadenie denného stacionáru

Počet videní: 147
2 min. čítania

Obec v mesiaci Február 2022 predkladá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob“ v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce.

 

Výzva na dodávateľa diela – stavby „Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob“ – do 25.08.2021.

Výzvu ako aj súťažné podmienky nájdete v priloženom linku, kde sú dokumenty zverejnené: 
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433462

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3165524

Verejnému obstarávateľovi bola doručená len 1 ponuka. Verejný obstarávateľ vyhlási nové verejné obstarávanie zadávané podlimitným postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Výzva na dodávateľa diela – stavby „Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob“ – do 30.09.2021

Výzvu ako aj súťažné podmienky nájdete v priloženom linku, kde sú dokumenty zverejnené:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434071

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.