Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Na dvoch kolesách (cykloprístrešky pre ZŠ JA)

SÚBOR
Počet videní: 178
4 min. čítania

Cykloprístrešky pre ZŠ JA

Obec v mesiaci December 2021 reaguje na výzvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a dňa 29.12.2021 predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 písm. c) zákona – Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany).

Ciele výzvy boli stanovené na Podporu výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí. Jedno z kritérií bolo aj splnenie podmienky prepojenosti školy s existujúcou cyklistickou komunikáciou alebo s plánovanou cyklistickou komunikáciou v strategických a koncepčných dokumentoch (napr. plány udržateľnej mobility, integrované územné stratégie, generely dopravy a pod.)


Dňa 07.06.2022 bola Obec informovaná, že naša žiadosť o dotáciu v rámci výzvy „Školy 2021“ nebola podporená.

Na účel poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy boli alokované finančné prostriedky vo výške 749 529,51 Eur, ktoré boli na základe bodového hodnotenia priradené k 28 projektom. Tento stav predstavuje 16,96% z predložených projektov, ktoré splnili formálne náležitosti. Celkovo bolo predložených 184 projektov.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR)  uvádza, že veľké množstvo podaných žiadostí odzrkadľuje veľký záujem škôl a ich zriaďovateľov podporiť zdravý a ekologický spôsob dochádzania detí a študentov do škôl formou budovania cykloprístreškov a cyklostojanov ako vhodnej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry k cyklistickým komunikáciám. Vidíme, že si vzdelávacie inštitúcie a ich zriaďovatelia uvedomujú dôležitosť a výhody rozvoja cyklistickej dopravy pre jej najmä zdravotné, ekologické a sociálne benefity, čo má v neposlednom rade pozitívny vplyv na samotný výchovnovzdelávací proces.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) sa bude otázkou finančnej podpory budovania doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, akou sú predovšetkým cykloprístrešky a cyklostojany, a to v kontexte ich umiestnenia v areáloch škôl a ich bezprostrednom okolí, ďalej zaoberať s cieľom vyhlásenia ďalšej výzvy.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Schvalene_ziadosti_2021 Veľkosť: 12.4 kB Formát: xlsx Dátum: 5.9.2023
Neschvalene_ziadosti_2021 Veľkosť: 22.6 kB Formát: xlsx Dátum: 5.9.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.