Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

MŠVVaŠ SR, OU Bratislava Dohodovacie konanie 2020

Počet videní: 183
2 min. čítania

Získaná dotácia: 50 129 €

V mesiaci September 2020 Obec podávala dve žiadosti v rámci dohodovacieho konania na Okresný úrad Bratislava, odbor školstva.

Žiadosť č.1 rieši:

Koncom Augusta bola Obec informovaná, že v čase mimoriadnej situácie poskytne ministerstvo školstva školám v rámci dohodovacieho konania (DK) finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s protiepidemiologickými opatreniami, ktoré sú školy povinné zabezpečiť od septembra 2020 do decembra 2020.

Obec obdržala dňa 21.09.2020 finančné prostriedky vo výške 7.140,- Eur, ktoré sú určené na úhradu výdavkov spojených s protiepidemiologickými opatreniami pre obdobie 09-12/2020. Uvedené finančné prostriedky sú určené pre ZŠ Školská a ZŠ Javorová alej.

Žiadosť č.2 rieši:

Druhá žiadosť doručovaná na Okresný úrad odbor školstva rieši potrebu dofinancovania normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 pre školy, konkrétne na zabezpečenie:

- mzdové prostriedky na zabezpečenie pedagogického aj nepedagogického personálu do škôl,
- energie; náklady na údržbu (opravy, dezinfekcia, revízie,...)
- materiálno-technické vybavenie pre školy (zariadenie: stoly, stoličky, tabule, skrine, ...)

V decembri 2020 boli Obci schválené finančné prostriedky pre obe školy v rámci dohodovacieho konania - žiadosť č.2 v rámci ktorého sme podávali žiadosť vo výške: 217.897,00 eur.

Schválené finančné prostriedky boli vo výške: 42.989,00 eur s konkrétnym rozčlenením na:
- osobné náklady pre obe školy vo výške: 8.193,00 eur
- prevádzkové náklady pre obe školy vo výške: 34.796,00 eur, výdavky boli zväčša na pokrytie energií, údržby a materiálu.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.