Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu- Bratislavský samosprávny kraj.

SÚBOR
Dátum: 03.11.2022
Počet videní: 58
3 min. čítania

Prinášame Vám dokument

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle svojej pôsobnosti podľa 54 ods. 1) písm. 3 zákona č..302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a v súlade s š 22 a 5 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov c. 2 Územného plánu regiónu- Bratislavský samosprávny kraj"(ďalejakoZaDč.2 ÚPNR BSK).

Obstarávanie je zabezpečené podľa 52a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstaranie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing.arch. Máriou Rajeckou, reg. č. 458. Hlavným cieľom ZaD č. 2 ÚPN R BSK je reflektovať aktuálny stav poznania územia, zmeny v legislatíve a spracované koncepčné dokumenty, ktoré sa týkajú rozvojových zámerov Bratislavského samosprávneho kraja, najmä Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 - 2027, Regionálny plán udržateľnej mobility BSK, Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK, Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK, ako aj Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v BSK.Vtejto súvislosti sú priamo v grafickej časti premietnuté územia s vysokým stupňom potreby realizácie opatrení v krajine.

Aktualizované a premietnuté sú aj územné rozvojové javy sídiel a ich infraštruktúrne opatrenia v rámci dopravnej a technickej infraštruktúry. Dáta a informácie sú aktualizované v celom dokumente.

Prerokovanie návrhu ZaDč. 2 ÚPNR BSK sa uskutočňuje v termíne od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022. 

Verejné prerokovanie návrhu sodborným výkladom spracovateľa ZaD č.2 ÚPNR BSK sa uskutoční dňa 23. 11. 2022 o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská ul. 16, Bratislava.

i_6919988

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(3 MB) Zmeny a doplnky c.2 ÚP regionu_BSK.pdf Veľkosť: 3.02 MB Formát: pdf Dátum: 27.9.2023