Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2023 o 17:30 hod., zasadačka OÚ  

SÚBOR
Dátum: 22.06.2023
Počet videní: 72
Prinášame Vám dokument

Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 26. 06. 2023 o 17:30 hod. V zasadačke Obecného úradu v obci Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17 s nasledovným návrhom programu:
 
1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, návrh a voľba členov návrhovej komisie, návrh a voľba overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu rokovania
2.    Vystúpenie občanov
3.    Predĺženie splatnosti úveru
4.    Záverečný účet 2022
5.    Návrh na schválenie nadobudnutia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 5. Element
6.    Návrh na schválenie nadobudnutia verejnej kanalizácie Športová ulica Ekobungalov
7.    Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku Baranayová
8.    Návrh na schválenie prenájmu pozemku – parkovanie Durda
9.    Návrh na schválenie nájmu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Viladomy Cubus pre IMAZ
10.    Návrh na schválenie prenájmu verejného priestranstva BHB
11.    Dotácie – nové žiadosti
12.    Návrh IV. zmeny rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2023
13.    Správa z kontroly pohľadávok
14.    Správa o kontrole čerpania mzdových prostriedkov za rok 2022 – pracovné zmluvy, dohody, pracovné zaradenie zamestnancov na OÚ Chorvátsky Grob
15.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Chorvátsky Grob na II. polrok 202
16.    Žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite Triangel
17.    Úprava zásad hospodárenia – zmena cien
18.    Rôzne
19.    Návrhy a odporúčania komisií OcZ
20.    Kontrola plnenia uznesení OcZ
21.    Interpelácie poslancov
22.    Záver

  
JUDr. Vladimíra Vydrová, v. r.     
starostka  
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(141.2 kB) 1-Pozvanka_OcZ_26_06_2023.pdf Veľkosť: 141.2 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2023