Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 21.5.2019

SÚBOR
Dátum: 21.05.2019
Počet videní: 61
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(765.1 kB) 15 OpravenýŽiadosť o odkúpenie p.č. 1569-246 - p. Galiovský.docx Veľkosť: 765.1 kB Formát: docx Dátum: 28.9.2023
(368.5 kB) 16 doplnenie Žiadosť o zmenu reguálcie územného plánu - p. Galovičová.docx Veľkosť: 368.5 kB Formát: docx Dátum: 28.9.2023
(324.5 kB) 17 Žiadosť o súhlas s vypracovaním zámeru na Školskej.docx Veľkosť: 324.5 kB Formát: docx Dátum: 28.9.2023
(131.5 kB) 18 Zámer výstavby cyklotrasy medzi časťami Monar a Výhon.docx Veľkosť: 131.5 kB Formát: docx Dátum: 28.9.2023
(132.3 kB) 19 Materiál do OcZ -Rámcová zmluva o spolupráci medzi spol. IPON SK s.r.o. a obcou.docx Veľkosť: 132.3 kB Formát: docx Dátum: 28.9.2023
(24.7 MB) MATERIALY OcZ 2105_2019.zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: MATERIALY OcZ 2105_2019/, MATERIALY OcZ 2105_2019/01 Pozvanka/, MATERIALY OcZ 2105_2019/01 Pozvanka/1 Pozvánka 21052019.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/02 VZN2-19- Poslaneck∞ návrh p. Michalková/, MATERIALY OcZ 2105_2019/02 VZN2-19- Poslaneck∞ návrh p. Michalková/2 VZN2-19- Poslaneck∞ návrh p. Michalková.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/03 vzn dotacie obecny navrh/, MATERIALY OcZ 2105_2019/03 vzn dotacie obecny navrh/VZN dotácie.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/04 Návrh VZN o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín/, MATERIALY OcZ 2105_2019/04 Návrh VZN o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín/4 Návrh VZN o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín -14.5.2019.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/5 Návrh na schválenie odkúpenia pozemku Turiniƒ.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/geometricky plán pozemok Turiniƒ.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/LV 602 parcela 2367 vlastník Obec CHG.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/LV Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/orientaƒná mapa pozemok Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/Thumbs.db, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/Znalecky posudok Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/Zverejnenie zámeru predaj pozemku Turiniƒ.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/ªiados£ o odkúpenie pozemku z 12.12.2018.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/05 Predaj pozemku Turinic/ªiados£ Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/06 Predaj pozemku Dehelan/, MATERIALY OcZ 2105_2019/06 Predaj pozemku Dehelan/06 Návrh na schválenie predaja pozemku.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/06 Predaj pozemku Dehelan/Geometricky plán.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/06 Predaj pozemku Dehelan/Oprava oznámenia.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/06 Predaj pozemku Dehelan/orientaƒná mapa.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/06 Predaj pozemku Dehelan/Thumbs.db, MATERIALY OcZ 2105_2019/06 Predaj pozemku Dehelan/ºiados£ o predaj pozemku Dehelán.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/07 Krizovatka/, MATERIALY OcZ 2105_2019/07 Krizovatka/07 Kriºovatka JV_upr.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/08 VUVH_VRT/, MATERIALY OcZ 2105_2019/08 VUVH_VRT/08 VUVH _VRT ziadost o suhlas.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/09 Dotacie/, MATERIALY OcZ 2105_2019/09 Dotacie/09 Dotácie.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/09 Dotacie/Thumbs.db, MATERIALY OcZ 2105_2019/09 Dotacie/ziadosti o dotacie 2019.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/09 Dotacie/ziadosti o dotaciu obce CHG 2019.pdf, MATERIALY OcZ 2105_2019/10 Orange/, MATERIALY OcZ 2105_2019/10 Orange/ORANGE.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/11 nadobudnutie pozemku/, MATERIALY OcZ 2105_2019/11 nadobudnutie pozemku/11 Materiál do OcZ -Nadobudnutie pozemku a infraτtruktúry do majetku obce.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/12 MCST/, MATERIALY OcZ 2105_2019/12 MCST/Materiál do OcZ -ªiadso£ MCST a.s. - zaujatie satanoviska obce.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/13 zriadenie pobocky posty/, MATERIALY OcZ 2105_2019/13 zriadenie pobocky posty/13 inf. mat. Zriadenie poboƒky sl.poτty v priestoroch COOP Jednota.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/14 Θprava náplne práce komisie/, MATERIALY OcZ 2105_2019/14 Θprava náplne práce komisie/Θprava náplne práce komisie.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/15 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku parc. ƒ. 1569246 v k.ú. Chorvátsky Grob ºiadateûom Roman Galiovsk∞/, MATERIALY OcZ 2105_2019/15 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku parc. ƒ. 1569246 v k.ú. Chorvátsky Grob ºiadateûom Roman Galiovsk∞/15 ªiados£ o odkúpenie p.ƒ. 1569-246 - p. Galiovsk∞.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/16 ºiados£ zmenu regulácie ΘP p. Galoviƒová/, MATERIALY OcZ 2105_2019/16 ºiados£ zmenu regulácie ΘP p. Galoviƒová/16 ªiados£ o zmenu reguálcie územného plánu - p. Galoviƒová.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/17 ºiados£ o súhlas s vyprac. zámeru na µkolskej/, MATERIALY OcZ 2105_2019/17 ºiados£ o súhlas s vyprac. zámeru na µkolskej/17 ªiados£ o súhlas s vypracovaním zámeru na µkolskej.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/18 súhlas o zámer v∞stavby cyklotrasy medzi ƒas£ami Monar a V∞hon/, MATERIALY OcZ 2105_2019/18 súhlas o zámer v∞stavby cyklotrasy medzi ƒas£ami Monar a V∞hon/18 Zámer v∞stavby cyklotrasy medzi ƒas£ami Monar a V∞hon.docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/19 Ramcova zmluva o spolupraci/, MATERIALY OcZ 2105_2019/19 Ramcova zmluva o spolupraci/19 - Materiál do OcZ -Rámcová zmluva o spolupráci medzi spol. IPON SK s.r.....docx, MATERIALY OcZ 2105_2019/20 Plnenie Uzneseni/, MATERIALY OcZ 2105_2019/20 Plnenie Uzneseni/20 material_do_zastupitelstva_21_5_2019_plnenie_uzneseni.docx
Veľkosť: 24.7 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023