Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 27.5.2019

SÚBOR VIDEO
Dátum: 27.05.2019
Počet videní: 175
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

uznesenia

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(268.6 kB) Uznesenia_OZ_27_05_2019 (1).pdf Veľkosť: 268.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

zápisnica

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(515.8 kB) Zapisnica_OZ_27_05_2019 (1).pdf Veľkosť: 515.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(20 MB) MATERIALY OcZ 05_2019 (2).zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: MATERIALY OcZ 05_2019/01 Pozvánka/, MATERIALY OcZ 05_2019/01 Pozvánka/1 Pozvánka 27052019.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/01 Pozvánka/1 Pozvánka 27052019.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/01 Pozvánka/Thumbs.db, MATERIALY OcZ 05_2019/02 Kriºovatka JV_upr/, MATERIALY OcZ 05_2019/02 Kriºovatka JV_upr/02 Kriºovatka JV_upr.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/03 MCST/, MATERIALY OcZ 05_2019/03 MCST/03 Materiál do OcZ -ªiadso£ MCST a.s. - zaujatie satanoviska obce.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/10 Dotacie/, MATERIALY OcZ 05_2019/10 Dotacie/10 Dotácie.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/10 Dotacie/Thumbs.db, MATERIALY OcZ 05_2019/10 Dotacie/ziadosti o dotacie 2019.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/10 Dotacie/ziadosti o dotaciu obce CHG 2019.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/11 Materiál do OcZ -Nadobudnutie pozemku a infraτtruktúry do majetku obce/, MATERIALY OcZ 05_2019/11 Materiál do OcZ -Nadobudnutie pozemku a infraτtruktúry do majetku obce/11 Materiál do OcZ -Nadobudnutie pozemku a infraτtruktúry do majetku obce.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/12 inf. mat. Zriadenie poboƒky sl.poτty v priestoroch COOP Jednota/, MATERIALY OcZ 05_2019/12 inf. mat. Zriadenie poboƒky sl.poτty v priestoroch COOP Jednota/12 inf. mat. Zriadenie poboƒky sl.poτty v priestoroch COOP Jednota.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/13 Θprava náplne práce komisie/, MATERIALY OcZ 05_2019/13 Θprava náplne práce komisie/13 Θprava náplne práce komisie.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/14 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku parc. ƒ. 1569246 v k.ú. Chorvátsky Grob ºiadateûom Roman Galiovsk∞/, MATERIALY OcZ 05_2019/14 ªiados£ o odkúpenie ƒasti pozemku parc. ƒ. 1569246 v k.ú. Chorvátsky Grob ºiadateûom Roman Galiovsk∞/14 ªiados£ o odkúpenie p.ƒ. 1569-246 - p. Galiovsk∞.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/15 ºiados£ zmenu regulácie ΘP p. Galoviƒová/, MATERIALY OcZ 05_2019/15 ºiados£ zmenu regulácie ΘP p. Galoviƒová/15 ªiados£ o zmenu reguálcie územného plánu - p. Galoviƒová.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/16 ºiados£ o súhlas s vyprac. zámeru na µkolskej/, MATERIALY OcZ 05_2019/16 ºiados£ o súhlas s vyprac. zámeru na µkolskej/16 ªiados£ o súhlas s vypracovaním zámeru na µkolskej.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/17 súhlas o zámer v∞stavby cyklotrasy medzi ƒas£ami Monar a V∞hon/, MATERIALY OcZ 05_2019/17 súhlas o zámer v∞stavby cyklotrasy medzi ƒas£ami Monar a V∞hon/17 Zámer v∞stavby cyklotrasy medzi ƒas£ami Monar a V∞hon.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/18 Materiál do OcZ -Rámcová zmluva o spolupráci medzi spol. IPON SK s.r.o. a obcou/, MATERIALY OcZ 05_2019/18 Materiál do OcZ -Rámcová zmluva o spolupráci medzi spol. IPON SK s.r.o. a obcou/18 Materiál do OcZ -Rámcová zmluva o spolupráci medzi spol. IPON SK s.r.o. a obcou.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/19 material_do_zastupitelstva_21_5_2019_plnenie_uzneseni/, MATERIALY OcZ 05_2019/19 material_do_zastupitelstva_21_5_2019_plnenie_uzneseni/19 material_do_zastupitelstva_21_5_2019_plnenie_uzneseni.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/20 Rozpoƒtové opatrenie obce/, MATERIALY OcZ 05_2019/20 Rozpoƒtové opatrenie obce/20 Rozpoƒtové opatrenie obce.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/21 Schválenie rokovacieho poriadku komisií/, MATERIALY OcZ 05_2019/21 Schválenie rokovacieho poriadku komisií/0x rokovací poriadok komisii.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/21 Schválenie rokovacieho poriadku komisií/Rokovací poriadok komisií CHG_návrz_vz05.doc, MATERIALY OcZ 05_2019/4 Orange/, MATERIALY OcZ 05_2019/4 Orange/4 ORANGE súhlas.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/5 vzn dotacie obecny navrh/, MATERIALY OcZ 05_2019/5 vzn dotacie obecny navrh/VZN dotácie.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/6 VZN- Poslaneck∞ návrh p. Michalková/, MATERIALY OcZ 05_2019/6 VZN- Poslaneck∞ návrh p. Michalková/6 VZN 19- Poslaneck∞ návrh p. Michalková.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/7 Návrh VZN o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín/, MATERIALY OcZ 05_2019/7 Návrh VZN o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín/7 Návrh VZN o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín -14.5.2019.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/8 Návrh na schválenie odkúpenia pozemku Turiniƒ.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/geometricky plán pozemok Turiniƒ.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/LV 602 parcela 2367 vlastník Obec CHG.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/LV Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/orientaƒná mapa pozemok Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/Thumbs.db, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/Znalecky posudok Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/Zverejnenie zámeru predaj pozemku Turiniƒ.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/ªiados£ o odkúpenie pozemku z 12.12.2018.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/8 Predaj pozemku Turinic/ªiados£ Turiniƒovci.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/9 Predaj pozemku Dehelan/, MATERIALY OcZ 05_2019/9 Predaj pozemku Dehelan/9 Návrh na schválenie predaja pozemku.docx, MATERIALY OcZ 05_2019/9 Predaj pozemku Dehelan/Geometricky plán.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/9 Predaj pozemku Dehelan/Oprava oznámenia.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/9 Predaj pozemku Dehelan/orientaƒná mapa.pdf, MATERIALY OcZ 05_2019/9 Predaj pozemku Dehelan/Thumbs.db, MATERIALY OcZ 05_2019/9 Predaj pozemku Dehelan/ºiados£ o predaj pozemku Dehelán.pdf
Veľkosť: 20 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023

Video