Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie zo dňa 1.8.2019

SÚBOR VIDEO
Dátum: 01.08.2019
Počet videní: 166
Informácie zo zasadnutia
V prílohe si môžeťe stiahnuť všetky informácie k zasadnutiu

Súbory na stiahnutie

pozvánka

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(130 kB) 1 Pozvánka 01082019.docx Veľkosť: 130 kB Formát: docx Dátum: 28.9.2023

uznesenia

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(118.4 kB) Uznesenia_01_08_2019_VV.pdf Veľkosť: 118.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

zápisnica

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(176.3 kB) Zapisnica_01_08_2019.pdf Veľkosť: 176.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2023

materiály k zasadaniu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
(13.8 MB) Materiály_OcZ01_08_2019 (2).zip
Súbory, ktoré obsahuje archív: 10.Návrh VZN o zriadení Elok.pracoviska/Materiál do OcZ_Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska-23.7.2019.docx, 11.Kúpa pozemkov Kukuƒínová-Triblavinská/Kupna zmluva.docx, 11.Kúpa pozemkov Kukuƒínová-Triblavinská/LV 5353.pdf, 11.Kúpa pozemkov Kukuƒínová-Triblavinská/Mail µoltés.JPG, 11.Kúpa pozemkov Kukuƒínová-Triblavinská/Materiál do OcZ_ Pozemok - Kukuƒínova - µoltés_FINAL.docx, 11.Kúpa pozemkov Kukuƒínová-Triblavinská/Situacia Kataster. sirsie vztahypdf.pdf, 11.Kúpa pozemkov Kukuƒínová-Triblavinská/Situacia Kataster.pdf, 12.Rozpoƒtové opatrenie obce/Materiál do OcZ_ Rozpoƒtové opatrenie obce c.3.docx, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/01_NDS_30102_12_181_2011.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/02_IpD_689_2013.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/03_OCDPK_OU_Senec_S_2013_00842.PDF, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/04_MOSR_ASM-25-530_2013.PDF, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/05_ChG_2013_1843_8041_LM.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/06_MDVaRRSR_26730_2013_C212-SCDPK_71739.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/07_MCST_OChG-2240912.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/08_ChG_161_2014-IvKe.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/09_rokovanie OZ triblavina2632018 FINAL.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/10_Zapis-BSK_OChG_MCST-090119.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/11_ChG_UKaSP-221-2019-MS-TRIB.pdf, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/Legalizácia Triblavinskej cesty.zip, 13.Legalizácia Triblavinskej cesty/Materál dom OcZ Legalizácia Triblavinskej cesty.docx, 14.Návrh Rokovacieho poriadku OcZ/Materiál do OcZ_Návrh RP.docx, 14.Návrh Rokovacieho poriadku OcZ/RP obecného zastupiteûstva v Chorvátskom Grobe - so zmenami.docx, 14.Návrh Rokovacieho poriadku OcZ/RP obecného zastupiteûstva v Chorvátskom Grobe 7_2019.docx, 15.Zásady odmeσovania OcZ/Materiál do OcZ_Zásady odmenovania OcZ .docx, 15.Zásady odmeσovania OcZ/prepocet odmien OcZ.xlsx, 15.Zásady odmeσovania OcZ/ZASADY ODMENOVANIA POSLANCOV final navrh.docx, 15.Zásady odmeσovania OcZ/Zásady odmeσovania_072019.pdf, 16.Voûba Redakƒnej rady ƒasopisu Chorvatan/Materál do OcZ_voûba Redakƒnej rady.docx, 17.Plnenie uznesení/Materiál do OcZ_Plnenie_uznesení 01082019.docx, 18.Návrh ╘alτej spolupráce s AVS, s.r.o/Materál do OcZ_Návrh ╘alτej spolupráce s AVS, s.r.o.docx, 1.Pozvánka/1 Pozvánka 01082019.docx, 3.Petícia proti v∞stavbe ¼S PH PROMCEN/Materál do OcZ_Petícia ¼S PH PROMCEN.docx, 4.Návrh VZN o zruτení VZN ƒ.62019/Materiál do OcZ_Návrh VZN o zruτení VZNƒ.62019 .docx, 4.Návrh VZN o zruτení VZN ƒ.62019/Návrh VZN o zruτení VZN ƒ. 6-2019 o odstraσovaní invazívnych druhov rastlín -18.06.2019.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/Dodatok_1_kuZoS_ChG-AGL_250711.PDF, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/Dohoda o spolupraci Agrolipt.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/DZ_SPF_OBEC_2012.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/LV_2342.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/LV_3179.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/LV_602.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/Materiál na rokovanie_OZ_01082019.docx, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/P1_Zamena_OChG_MCST_COV-2_u_130619_revLEGAL_20062019_clear.doc, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/P31_4882105_GP_107_2011-Vykaz_vymer.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/P32_4882105_GP_107_2011-Katastralna_mapa.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/P33_4882105_GP_119_2011-Vykaz_vymer.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/P34_4882105_GP_119_2011_Katastralna_mapa.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/Stavebné povolenie.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/Uznesenie ƒ.108_2011.pdf, 5.Zámenná zmluva MCST, a.s/ZoBZ_2011_AGROLIP_OBEC.pdf, 6.Návrh VZN v∞τka príspevkov pre τkoly a τkol.zaria/Materiál do OcZ_ VZN v∞τka príspevkov pre τkoly a τk. zariadenia.docx, 7.ªiados£ o kladné stanovisko spoluúƒas£ dotácia z MµVVaµ SR/Materiál do OcZ_spoluúƒas£ dotácia Mµ .doc, 7.ªiados£ o kladné stanovisko spoluúƒas£ dotácia z MµVVaµ SR/PROMCEN pôdorys.pdf, 7.ªiados£ o kladné stanovisko spoluúƒas£ dotácia z MµVVaµ SR/Simulácia nárastu poƒtu tried.docx, 8.Návrh VZN o zriadení Zµ JA/Materiál do OcZ_Návrh VZN o zriadení Zµ JA.docx, 9.Návrh VZN o zriadení Mµ JA/Materiál do OcZ_Návrh VZN o zriadení Mµ JA.docx
Veľkosť: 13.8 MB Formát: zip Dátum: 28.9.2023

Video